Články

GORAZD 2021

Dobrý deň, zasielame informáciu o možnosti zasielať návrhy na ocenenie žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl a študentov vysokých škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva – Cena Sv. Gorazda.   Návrhy sa predkladajú priamo, nie prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja, prostredníctvom elektronického formulára https://denstudentstva.iedu.sk/ v termíne od 22.09.2021 do 8.10.2021.   Konečný termín na zasielanie návrhov bol […]

Mgr. art. Gabriel Škriečka

Všetkých Vás pozdravuje a nižšie zverejňujeme jeho poďakovanie: Milé kolegyne, kolegovia! Nadišiel čas, aby som odovzdal „svoju ZUŠ“ do rúk mladšej generácii. Na ZUŠv Senci som pôsobil vo vedení 34 rokov, z toho štyri roky ako zástupca riaditeľa a 30 rokov som bol jej riaditeľom. Boli to pekné roky, na ktoré budem s láskou spomínať. 31. augusta 2021 som […]

PONUKA PRE ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ. Radi by sme podporili digitálnu tvorbu pre deti a mládež na Slovensku a v rámci našej akcie poskytujeme licencie nášho maliarskeho softvéru Rebelle pre 20 počítačov zadarmo pre každú školu, ktorá má záujem. Rebelle je digitálny kresliarsky a maliarsky softvér s hyper-realistickými vodovými, olejovými, akrylovými farbami a ďalšími technikami ako je pastel, […]

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

POZVÁNKA Vážené kolegyne a kolegovia, riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR ktorá sa uskutoční dňa 14. októbra 2021. Hlavnou snahou súťaže je podpora interpretácie a vzniku novej pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Súťaž je určená žiakom […]

VÝZVA NA PRIHLASOVANIE ZÁUJEMCOV O SPOLUPRÁCU V ÚSTREDNEJ KOMISII PRE UMELECKÉ VZDELÁVANIE V ZÁKLADNÝCH UMELECKÝCH ŠKOLÁCH

Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný orgán Ústrednú komisiu pre umelecké vzdelávanie v základných umeleckých školách (KUV). Cieľom komisie bude prerokovávať zmeny vo vzdelávaní v ZUŠ, spolupracovať na tvorbe štátneho vzdelávacieho programu pre ZUŠ, poskytovať pomoc a poradenstvo pri tvorbe a realizácii školských vzdelávacích programov v praxi a pod. Štátny pedagogický ústav zriaďuje nový poradný […]

školský rok 2021/2022

ŠKOLSKÝ SEMAFOR AKTUÁLNE INFORMÁCIE K 18. 8. 2021 20. 8. 2021 o 14:00 – LIVE stream na facebookovej stránke ministerstva k otvoreniu školského roka 2021/2022 17. 8. 2021 – Zverejnenie manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR ZVEREJNENÉ 17. 8. 2021 Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý […]

Usmernenie k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami v školskom roku 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva usmernenie pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k nižšie uvedeným aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami (zvyčajne v druhej polovici júna):Škola alebo školské zariadenie si pred konaním aktivity overí na https://automat.gov.sk/ (je potrebné použiť iný prehliadač ako […]

Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 13. 5. 2021)

Základné školy a školské zariadenia (aktualizované 13. 5. 2021) Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a […]

Základné umelecké školy z celého Slovenska môžu naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest

Prostredníctvom národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ môžu základné umelecké školy naďalej získať podporu na udržanie pracovných miest. Žiadosti je možné predkladať do konca júna 2021. Národný projekt s názvom „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovej situácie“ bol spustený Ministerstvom práce, sociálnych […]

Rozhodnutie ministra z 13. 5. 2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: A. S účinnosťou od 17. mája 2021 obnovuje 1. školské vyučovanie vo všetkých školách, 2. prevádzku […]

Pozvánka na súťaž

Pozývame Vás na XXII. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI VRÁBLE  21. – 25. jún 2021 Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny,súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 10. 5. 2021

vyberáme: 9 Zamestnanci škôl a školských zariadeníZamestnanci škôl a školských zariadení sa pravidelne testujú len v III. stupni varovania (bordový okres), na základe aktuálneho zaradenia okresu v mieste výkonu práce. Aktuálny stav zariadenia okresupodľa COVID AUTOMATU je zverejnený na stránke: https://korona.gov.sk/covid-automat-naslovensku/Pre zamestnancov škôl a školských zariadení platí podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 200/2021 […]

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

už sú viaceré okresy v I. stupni varovania, t.j. v plnej miere prezenčné vyučovanie IV. stupeň varovania (7-čierny okres) III. stupeň varovania (6-bordový okres) II. stupeň varovania (5-červený okres) I. stupeň varovania (4-ružový okres) Žiadny okres  Myjava Bánovce nad Bebravou Bratislava I – V   Považská Bystrica  Banská Bystrica Brezno     Banská Štiavnica Dunajská […]

INFORMÁCIA

Vážené riaditeľky ZUŠ, Vážení riaditelia ZUŠ, po intenzívnej komunikácii s ministerstvom školstva, predsedami jednotlivých krajov a aj s niektorými riaditeľmi ZUŠ poskytujem informáciu, že nepríde k inovácií, k zmene dokumentov súvisiacich s prijímacími skúškami, s hodnotením a klasifikáciou a ani so záverečnými komisionálnymi skúškami. Brány našich škôl sa postupne otvárajú. Úsilie našich učiteľov v tomto […]

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 03.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva […]

NOVÉ INFORMÁCIE AJ O ZUŠ

Žiaci už nepotrebujú negatívny test pri návšteve školy Foto: TASR  Dátum: 29.04.2021 Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy od dnešného dňa už nie sú potrebné. Vláda navyše schválila nové pravidlá, podľa ktorých režim bez preukazovania sa testom pri ceste do […]

Nasledujúca regionálna charakteristika obmedzení na školách od 3.5.2021

IV. stupeň varovania (7-čierny okres) III. stupeň varovania (6-bordový okres) II. stupeň varovania (5-červený okres) I. stupeň varovania (4-ružový okres) Žiadny okres  Ilava Bánovce nad Bebravou Dunajská Streda   Kysucké Nové Mesto Banská Bystrica Komárno   Lučenec Banská Štiavnica Nitra   Martin Bardejov Nové Zámky   Myjava Bratislava I – V Skalica   Poltár Brezno […]

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

A: Od 26. apríla sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT. Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované na našej stránke : 10509_0415_navrat_do_skol.pdf (minedu.sk) Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie […]

Návrat do škôl od 26.4.2021

celý dokument na 12 Základná umelecká školaZákladná umelecká škola sa riadi ako je uvedené v tabuľke č. 1 podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU. Individuálna výučba spevu a dychových hudobnýchnástrojov sa realizuje len dištančne v prípade ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: A. S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca […]

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19. 4. 2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády […]

Nové informácie !

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov Foto: TASR  Dátum: 08.04.2021 Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Materské školy a prvý […]

Návrh do škôl 2021 aktualizovaný k 6.4.2021

12 Základná umelecká školaZákladná umelecká škola má možnosť, ako je uvedené v tabuľke č. 1, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorísú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.

Oznam o zmene termínu

— Vážení kolegovia,vzhľadom na pandemickú situáciu, sme nútení presunúť termín 12. ročníka Rajeckej hudobnej jari z mája na 14. októbra 2021. Chceme, aby súťaž bola prezenčne a nie online. Radi by sme zachovali atmosféru súťaže. Ešte jedno upozornenie. Do kategórií zaraďte žiakov podľa ročníka, v ktorom sú v máji 2021. Predsa len celý školský rok je […]

Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ – ďalšie informácie

Často kladené otázky v rámci národného projektu „Podpora udržaniazamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovejsituácie“ (8. 3. 2021)Otázka č. 1:Sme ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na príjmový účet sme dostali od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky (FP) z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“. Ako máme postupovať […]

Dôležitý oznam!!

Zo strany ministerstva školstva prichádza pomoc. Po telefonickom rozhovore s ministerstvom školstva, ste nie všetci dostali dnes ráno mail, pretože ste nemali správne uvedené mailové kontakty. Prosím postupujte v zmysle nižšie uvedených informácií, je to dôležité pre získanie poskytnutia príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ […]

Pozor – nové potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti COVID-19

Potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19Škola:potvrdzuje, že jej zamestnanecMeno a priezvisko:Dátum narodenia:Je v školskom roku 2020/2021 vyznačiťPedagogický zamestnanec školy alebo školského zariadeniaZamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centráa liečebno-výchovné sanatóriá)Toto potvrdenie sa vydáva pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19.Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivých údajov na potvrdení, najmä som […]

Ďalšie info o očkovaní zamestnancov aj ZUŠ

Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení Na tomto mieste bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR postupne zverejňovať informácie o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Dovoľujeme si požiadať zamestnancov škôl, […]

Očkovanie zamestnancov ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ, opäť som žiadala ministerstvo školstva o usmernenie k očkovaniu zamestnancov ZUŠ a k obnoveniu prevádzky skupinového vyučovania a v individuálnom štúdiu v predmetoch hra na dychových nástrojoch a spev, nižšie uvádzam odpoveď na mail: Dobrý deň, čo sa týka očkovania, momentálne veľmi intenzívne pracujeme na systéme evidovania zamestnancov ZUŠ tak, aby sa […]

Rezorty školstva a práce podporia základné umelecké školy 20 miliónmi eur

V dôsledku koronakrízy sa v mimoriadne zložitej situácii ocitli aj mestá a obce. Tie sú najväčšími zriaďovateľmi základných umeleckých škôl, ktoré taktiež zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozhodli spoločne vyčleniť 20 miliónov eur. Príspevok pochádza zo zdrojov […]

OČKOVANIE učiteľov ZUŠ

Ako predsedníčka AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ som sa 10.2.2021 (ráno) obrátila na ministra školstva s otázkou očkovania učiteľov ZUŠ, nakoľko sa od 8.2.2021 na možnosť otvoriť ZUŠ, niektoré ZUŠ otvorili a postupne sa budú otvárať v závislosti od priaznivej situácie v jednotlivých mestách a obciach. Nižšie uvádzam odpoveď: Dobrý deň, Ďakujeme za podnet. Na zabezpečení očkovania […]

Rozhodnutie ministra školstva od 8.2.2021

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:A. S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z […]

Spoločná výzva organizácií za prioritizáciu škôl pri uvoľňovaní opatrení

Otvorená výzva: Uprednostnime školy, prerušenie prezenčnej výučby a sociálna izolácia má vážne dopady na deti a mladých ľudí 1.2.2021 Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová, Vážený pán premiér Igor Matovič, Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling. Na vedomie: Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predsedkyňa politickej strany Za ľudí Richard Sulík, minister hospodárstva, predseda politickej […]

Nová aktualizácia dokumentu ministerstva školstva „Návrat do škôl 2021“ aj voči ZUŠ

Základná umelecká škola, jazyková škola, centrum voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencieZákladné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie postupujú podľa platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumua športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového […]

Zákon 245/2008 Z.z. (Školský zákon) na pripomienkovanie

Dávame Vám do pozornosti na pripomienkovanie materiál „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“ Materiál sa nachádza na stránke:

Vážení riaditelia ZUŠ,

AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ požiadala ministra školstva, aby aj voči ZUŠ boli zo strany MŠVVaŠ SR konkrétne usmernenia k otváraniu ZUŠ, pokiaľ to aktuálna situácia Covid-19 dovolí. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

usmernenie k hodnoteniu za 1. polrok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyUsmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.Zasielať výpis hodnotenia za […]

Minister školstva Gröhling: Takto vyzerá plán na návrat detí do škôl

Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Následne sa bude podľa jeho slov postupovať podľa aktuálnej situácie. „Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, […]

Opäť sa píše o ZUŠ

Kompletný materiál nájdete na tomto linku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021 Návrat do škôl 2021, manuál, bod č. 9 Školský klub detí, Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času Školský klub detí postupuje rovnako ako prvý stupeň základnej školy bez nutnosti testovania, okrem situácie podľa COVID AUTOMATU v IV. stupni varovania.Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného […]

Vianočný pozdrav všetkým ZUŠ na Slovensku

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, všetkých ľudí nech láska naplní. Nový rok nech je plný zdravia, lásky a pokoja! za predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ Mgr. Zuzana Horváthová predseda AZUŠ SR „EMU Slovakia“

Rozhodnutie ministra školstva z 11.12.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od […]

PONUKA – WEBINÁR

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,  Radi by sme Vás a Vašich kolegov pozvali na bezplatný webinár na podporu Dištančného vzdelávania prostredníctvom Microsoft Teams a iných aplikácií Office 365.  Webinnár bude v utorok 15.12. od 10:00. do 11:15.  Poprosím Vás o preposlanie tohto mailu na Vašich učiteľov, aby sa mohli prihlásiť na webinár.    Pre  školy ktoré nemajú Office 365 taktiež radi pomôžeme s implementáciou.   V prípade záujmu o individuálne  online webináre, školenia a servisnú podporu  pre Vašu […]

Rozhodnutie ministra školstva

Branislav GröhlingministerBratislava 4. decembra 2020Číslo: 2020/18259:3-A1810ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:S účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ […]

opäť sa hovorí o ZUŠ

ďakujeme za podporu OZPSaV V piatok 27. novembra 2020 sa stretlo vedenie zväzu s ministrom školstva. Témou stretnutia boli informácie o podmienkach pre otvorenie škôl v decembri 2020. Za zväz sa stretnutia zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a podpredseda zväzu Ivan Šóš. Minister predstavil návrh riešenia, ako otvoriť školy pred Vianocami […]

Webináre ŠPÚ pre ZUŠ

Vážení riaditelia, učitelia ZUŠ, webinár z 18.11.2020 bude spracovaný a zverejnený na webe AZUŠ SR „EMU-Slovakia“. Štátny pedagogický ústav nečakal taký veľký záujem a prisľúbil, že budú pokračovať webináre pre ZUŠ. Cez predsedov krajov som poslala mail, aby ste navrhli témy a samotných aktérov – učiteľov na uskutočnenie webinárov. Budú realizované pre menší okruh učiteľov, […]

Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ

20 MILIÓNOV EUR PRE ZUŠky 🎨 Považujem za dôležité, aby sme okrem klasického vzdelávania podporovali aj rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí. Na to by sme nemali zabúdať ani v tomto období. Nechceme, aby koronakríza a s ňou spojený pokles podielových daní (a teda aj pokles financií idúcich do ZUŠ) ohrozili rozvoj talentu mladých ľudí. […]

Webinár pre ZUŠ

dňa 18-11-2020 o 11.00 hod. sa uskutoční webinár pre ZUŠ pod názvom „Dištančné vzdelávanie v ZUŠ“, ktorý organizuje Štátny pedagogický ústav. link:https://zoom.us/j/98324721006?wd=Rkp1YkE4K1N1dTd1RHNtbUhYZkJudz09

pozrite si – hovorí sa o ZUŠ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) navrhlo Ústrednému krízovému štábu (ÚKŠ), aby bolo od budúceho týždňa na školách, kde nie je možno dištančné vzdelávanie, umožnené prejsť na individuálne vyučovanie pre skupiny do šesť ľudí v jednej skupine. Pred rokovaním ÚKŠ to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). […]

HLASOVÉ DÁTOVÉ SLUŽBY pre ZUŠ

Kolegyne a kolegovia riaditelia, Pre HLASOVÉ DÁTOVE SLUŽBY pre ZUŠ je potrebné zavolať na callcentrum (tel: +421800138033) „klapku 9“ , treba nadiktovať EDUID školy a že máte záujem o uvedené služby. Zatiaľ sa nás to netýka, zbierajú sa údaje, v priebehu budúceho týždňa sa rozhodne, či tieto navýšené dáta budú môcť využívať aj učitelia ZUŠ.

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020 Manuál pre ZŠ https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf

Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020Manuál pre ZŠ https://www.minedu.sk/data/att/17691.pdf Upozorňujeme, že na strane 2 a 3 je text nasledovného znenia: Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu, číslo 2020/17949:1-A1810 sa semaforový systém odporúčaní v troch úrovniach neuplatňuje v: základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, základných školách pre žiakov so […]

list ministrovi školstva

V Bratislave dňa 24.10.2020 Vážený pán minister, v mene členov Asociácie základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné Vás žiadam, aby mohli aj riaditelia základných umeleckých škôl požiadať o aktiváciu hlasových a dátových služieb zadaním mobilných telefónnych čísel svojich učiteľov. Radi by sme Vás […]

Rozhodnutie ministra školstva z 23.10.2020

ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a […]

Rozhodnutie ministra

Bratislava 11. októbra 2020Číslo: 2020/17294:1-A1810ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie […]

OZNAM

Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku, dnes prebehla komunikácia medzi mnou a Ministerstvom školstva s výsledkom, že nie je zámer celoplošne zatvárať ZUŠ. V prípade výskytu COVID-19 treba riešiť situáciu individuálne a riadiť sa pokynmi ÚZV a zriaďovateľa. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 z 30.9.2020 – výber pre ZUŠ

str. 3 Základné odporúčania Škola zverejnení oznam na vchodových dverách, ktorý hovorí, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do základnej školy (príloha č. 1). Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia. Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi hygienicko […]

Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy neodporúča realizovať: organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou organizácia kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky a pod.) krúžkovú činnosť pre deti a žiakov. Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení […]

List riaditeľom ZUŠ na Slovensku – noví členovia

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl na Slovensku Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné.  Dovoľte mi predstaviť Vám Asociáciu ZUŠ SR a jej hlavné oblasti pôsobnosti. Od roku 1990 sa v podobe sekcie Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS) […]

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1.9.2020

ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovs účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto: V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakomjednej triedy alebo […]

leto pomaly končí a je tu začiatok školského roka…prečítajte si

Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy) Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 […]

Rozhodnutie ministra

Rozhodnutie o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov ZUŠ (aktualizované 11. 6. 2020)

informácia z www.ucimenadialku.sk

MIMORIADNA SPRÁVA: Od 1.6.2020 sa OTVÁRAJÚ AJ ZUŠ. Veľmi sa za oneskorenie tejto informácie ospravedlňujeme. Sme pripravení všetkým ZUŠkám aktívne pomáhať cez náš Kontakt. Osobitné usmernenie nie je, prispôsobte podľa pokynov pre ZŠ. 28.05.2020

Vážení riaditelia ZUŠ na Slovensku,

ako predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ som urobila maximum v tom, že som požiadala kompetentných o informáciu k otvoreniu ZUŠ na celom Slovensku. Ako sami ste postrehli, počuli, sám premiér o nás rozprával a následne minister školstva poznamenal, že sa pracuje na usmernení a rozhodnutí k otvoreniu našich ZUŠ na celom Slovensku. Veľmi ma mrzí, že […]

Oznam

Vážení riaditelia základných umeleckých škôl, naďalej pokorne čakáme na usmernenie a rozhodnutie k otváraniu ZUŠ na Slovensku. Zatiaľ realizujeme výchovno-vzdelávací proces „home office“. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Rokovanie s predstaviteľmi pôsobiacich v regionálnom školstve dňa 20.05.2020

Dňa 20. 5. 2020 sa uskutočnilo rokovanie vedenia OZ PŠaV na Slovensku s predstaviteľmi asociácií pôsobiacich v regionálnom školstve. Za jednotlivé asociácie sa zúčastnili: PhDr. Marta Hanečáková, PhD., predsedníčka a Mgr. Helena Gáfriková , členka predsedníctva Asociácie centier voľného času SR, Mgr. Alena Petáková , prezidentka Združenia základných škôl Slovenska, Mgr. Daniel Masarovič, prezident Združenia […]

Srdečný pozdrav z Estónska

Greetings from Estonia! Hope, that all of you are safe and doing well! Here I’ll forward the video link from today’s event in Tallinn Songfestival Ground – the biggest virtual choir ever – 2 500 participants from estonian singers from Estonia and other countries joined for very special event (using special technology) to celibrate the official end of […]

Právne stanovisko pre zriaďovateľov od právničky OZPŠaV JUDr. Renáty Matejovej

Právne stanovisko vydané v súvislosti s pokynmi zo strany zriaďovateľov – zamestnávateľov riaditeľov ZUŠ – o poskytovaní náhrady funkčného platu v rozsahu 80 % v zmysle ust. §-u 250 b ods. 6 Zákonníka práce. Vážení zamestnávatelia riaditeľov ZUŠ,ako právna zástupkyňa OZ PŠaV na Slovensku považujem za potrebné vyjadriť sa k realizovaným opatreniam z Vašej strany […]

odpoveď na list k otváraniu ZUŠ

Dobrý deň, dovoľte mi v rýchlosti reagovať na Váš list, na konkrétnych podmienkach ešte pracujeme. Detaily by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa. S pozdravom, Mgr. Martin Tokár |kancelária ministra | Stromová 1 |813 30 Bratislava |Slovenská republika tel.: +421 2 59 374 482| martin.tokar@minedu.sk | www.minedu.sk

dotaz na MŠVVaŠ SR k otváraniu ZUŠ

Vážený pán minister Mgr. Branislav Gröhling MŠVVaŠ SR Stromová 1 813 30 B R A T I S L A V A                                                       Vážený pán minister, Asociácia základných umeleckých škôl SR EMU-Slovakia  je profesijná organizácia, ktorá združuje základné umelecké školy v Slovenskej republike bez ohľadu na zriaďovateľa, teda verejné, cirkevné alebo súkromné. Jej cieľom je […]

Odpustenie odvodov

Na základe novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (novela č. 95/2020) môže zamestnávateľ požiadať o odpustenie platenia poistného za apríl 2020. Urobiť tak musí do 18.5.2020.Zamestnávateľ alebo povinne poistená SZČO, ktorí mali v apríli 2020 uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej na 15 dní, nie sú povinní zaplatiť poistné na […]

Rozhodnutie o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje hodnotenie, organizáciu záverečnej skúšky a prijímacie konanie žiakov základných umeleckých škôl nasledovne: 1. Hodnotenie 1.1 Základné […]

Prikladám reakciu OZPŠaV na súčasnú situáciu na ZUŠ

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na SlovenskuZdruženie základného školstvaVajnorská 1, 815 70 Bratislava Reakcia na podnety zo základných umeleckých škôl Vážená pani riaditeľka,vážený pán riaditeľ, na základe viacerých podnetov zamestnancov a riaditeľov základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ), ktoré poukázali na možné porušenie legislatívy, si Vás dovoľujeme upozorniť na skutočnosti s tým súvisiace.V zmysle prijatých […]

PROBLÉM V ZUŠ

DÁTUM UVEREJNENIA: 23. 4. 2020ČAS: 18:37KATEGÓRIE: ZVÄZ OZ PŠaV na Slovensku vyjadruje nesúhlas s konaním niektorých zriaďovateľov a riaditeľov základných umeleckých škôl. Upozorňujeme, že zníženie platu zamestnancom, ktorí pracujú na pracovisku alebo z domu je protiprávne. Taktiež nie je možné žiadať od zamestnancov škôl vrátane riaditeľov vykonávať prácu počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa […]

MŠVVaŠ potvrdilo otvorenie debaty o financovaní škôlok a školských zariadení

Bratislava 17. apríla (TASR) – Súčasná situácia aj verejný tlak ukazujú, že je potrebné otvoriť diskusiu o presunutí originálnych kompetencií a prehodnotiť prerozdeľovanie podielových daní. Taktiež aj preniesť financovanie materských škôl a školských zariadení, ktoré aktuálne financujú mestá a obce, pod ministerstvo školstva. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR […]

Triedne knihy v ZUŠ na portáli www.ucimenadialku.sk pod hlavičkou MŠVVaŠ SR a Štátneho pedagogického ústavu

Vážení riaditelia, riaditeľky ZUŠ, nižšie uvádzam usmernenie k vedeniu triednych kníh, ktoré sa objavilo na www.učimenadialku.sk. Je to skvelé, že nás spojili so základnými a strednými školami. Aj to predchádzajúce usmernenie v prípade „home office“ je pre nás ušité na mieru, t.j. text použiteľný pre vedenie triednej knihy. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ Vedenie […]

rokovanie s riaditeľkou ŠPU

Vážení riaditelia, riaditeľky, dnes som sa zúčastnila rokovania s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave Mgr. Miroslavou Hapalovou, kde boli zo strany AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ predložené návrhy na usmernenie k hodnoteniu žiakov základných umeleckých škôl, usmernenie k prijímacím skúškam na ZUŠ a usmernenie, akým spôsobom ukončiť komisionálne záverečné skúšky na ZUŠ v školskom roku 2019/2020. […]

List OZ PŠaV 14.04.2020

Dnes bol doručený list OZ PŠaV na Slovensku, kde predsedníčka Asociácie ZUŠ SR „EMU-Slovakia“ napísala, ako sa zriaďovatelia na Slovensku správajú k ZUŠ. Odpoveď: Ďakujem, pani predsedníčka,už pred niekoľkými týždňami sme znovu obnovili rozhovory o zjednotení kompetencií. Verím, že sa aspoň vďaka tejto situácii postoj zúčastnených zmení a podarí sa dlhoročné úsilie pretaviť na realitu. […]

List riaditeľom ZUŠ

Vážené riaditeľky a riaditelia ZUŠ,prosím o súčinnosť pri riešení stavu v dnešnej situácii  1. zaslať kladnú aj zápornú informáciu – podnet,  ako sa v dnešnej situácii správa k Vašej ZUŠ zriaďovateľ (oblasť financovania), telefonujete mi viacerí, že zriaďovateľ Vám siahol na mzdové prostriedky, odborový zväz očakáva podnety na túto situáciu, aby mohol konať, sama som odborovému […]

MŠVVaŠ SR podporilo ZUŠ

sme tu…………pomôžme si vzájomne………….zasielajte na adresu asociácie ďalšie možnosti online výuky, budú priebežne zverejňované…….predsa vieme učiť aj v dnešnej situácii………… žiaci našich základných umeleckých škôl nás potrebuje……….. SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

Učíme na diaľku

Návrh dištančných zdrojov a aktivít pre žiakov Základných umeleckých škôl U Princípy:  má to zmysel                  dá sa to                  má to pridanú hodnotu, napr. zasahuje to do oblastí alebo činností na ktoré nie je počas  bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP […]