Pomoc pre ZUŠ Banská Štiavnica

Živel zničil niektoré triedy a mnoho vybavenia. Napriek tejto strašnej katastrofe sa nám za nezištnej pomoci SVP, mesta, vojakov, hasičov, policajtov, firiem, dobrovoľníkov a najmä „našich“ rodičov podarilo celú školu premiestniť do náhradných priestorov bývalého sídla Svp, kde budeme môcť pokračovať vo výučbe.

Za takúto úžasnú pomoc Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME❤️

Aj naďalej nám môžete pomáhať formou darovania 2% z dane:https://zusbanskastiavnica.edupage.org/…/oz-priatelia…

alebo priamym finančným darom na účet OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ:IBAN: SK59 5600 0000 0009 9969 8001alebo prostredníctvom platformy Donio:https://www.donio.sk/…/zus-v-banskej-stiavnici-po…

Ďakujeme! 🙏kolektív ZUŠ