Snem

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,

Program 16. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

17.04.2023 (pondelok)

15:00 hod.

Stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

18.04.2023 (utorok)

8:00 – 9:20 hod.                    

Registrácia                              .

9:30 – 12:00 hod.                  

Rokovanie: MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, Únia miest Slovenska, ZMOS

12:00 – 13:20 hod.                

Obed  

13:30 – 15:30 hod.                

Rokovanie: OZPŠaV, ŠŠI, NIVAM

15:30 – 16:00 hod.                

Coffee break

16:00 – 17:30 hod.                

Rokovanie: Inšpektorát práce Bratislava, 5. odbor v ZUŠ

17:30 – 18:30 hod.                

Diskusia

18:30 hod.                 

Večera                                    .

19.04.2023 (streda)

8:00 – 9:00 hod.                    

Raňajky                                 

9:00 – 10:30 hod.                  

Rokovanie:     Triedna dokumentácia ZUŠ – zmena tlačív

                        Správa o hospodárení AZUŠ za rok 2022

                        Správa dozornej rady

                        Návrh termínu a miesta konania ďalšieho snemu

                        Témy riaditeľov a diskusia

10:30 – 10:50 hod                 

Coffee break                          

10:50 – 12:00 hod                 

Rokovanie: návrhová komisia – návrh uznesenia

Uznesenie z 16. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

12:00 hod.                             

Obed

 

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“