Snem

Informácia  pre riaditeľov ZUŠ o ďalšom sneme AZUŠ SR „EMU Slovakia, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.4.2023 – 19.4.2023, hotel METROPOL, Spišská Nová Ves.

Všetky informácie budú zverejnené a zaslané mailom koncom januára 2023.