Aktuality

Zákon 245/2008 Z.z. (Školský zákon) na pripomienkovanie

Dávame Vám do pozornosti na pripomienkovanie materiál „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“ Materiál sa nachádza na stránke:

Vážení riaditelia ZUŠ,

AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ požiadala ministra školstva, aby aj voči ZUŠ boli zo strany MŠVVaŠ SR konkrétne usmernenia k otváraniu ZUŠ, pokiaľ to aktuálna situácia Covid-19 dovolí. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

usmernenie k hodnoteniu za 1. polrok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyUsmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.Zasielať výpis hodnotenia za […]

Minister školstva Gröhling: Takto vyzerá plán na návrat detí do škôl

Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Následne sa bude podľa jeho slov postupovať podľa aktuálnej situácie. „Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, […]

Opäť sa píše o ZUŠ

Kompletný materiál nájdete na tomto linku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021 Návrat do škôl 2021, manuál, bod č. 9 Školský klub detí, Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času Školský klub detí postupuje rovnako ako prvý stupeň základnej školy bez nutnosti testovania, okrem situácie podľa COVID AUTOMATU v IV. stupni varovania.Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného […]

Vianočný pozdrav všetkým ZUŠ na Slovensku

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, všetkých ľudí nech láska naplní. Nový rok nech je plný zdravia, lásky a pokoja! za predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ Mgr. Zuzana Horváthová predseda AZUŠ SR „EMU Slovakia“

Rozhodnutie ministra školstva z 11.12.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od […]

PONUKA – WEBINÁR

Vážená pani riaditeľka, Vážený pán riaditeľ,  Radi by sme Vás a Vašich kolegov pozvali na bezplatný webinár na podporu Dištančného vzdelávania prostredníctvom Microsoft Teams a iných aplikácií Office 365.  Webinnár bude v utorok 15.12. od 10:00. do 11:15.  Poprosím Vás o preposlanie tohto mailu na Vašich učiteľov, aby sa mohli prihlásiť na webinár.    Pre  školy ktoré nemajú Office 365 taktiež radi pomôžeme s implementáciou.   V prípade záujmu o individuálne  online webináre, školenia a servisnú podporu  pre Vašu […]