Už aj ZUŠ sú opravené čerpať z plány obnovy finančné prostriedky na vzdelávanie.