POZVÁNKA na tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska