Opäť sa píše o ZUŠ


Kompletný materiál nájdete na tomto linku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021

Návrat do škôl 2021, manuál, bod č. 9

  1. Školský klub detí, Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času Školský klub detí postupuje rovnako ako prvý stupeň základnej školy bez nutnosti testovania, okrem situácie podľa COVID AUTOMATU v IV. stupni varovania.
    Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného času po skončení vianočných prázdnin budú postupovať v zmysle ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, následného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU.