HLASOVÉ DÁTOVÉ SLUŽBY pre ZUŠ

Kolegyne a kolegovia riaditelia,

Pre HLASOVÉ DÁTOVE SLUŽBY pre ZUŠ je potrebné zavolať na callcentrum (tel: +421800138033) „klapku 9“ , treba nadiktovať EDUID školy a že máte záujem o uvedené služby. Zatiaľ sa nás to netýka, zbierajú sa údaje, v priebehu budúceho týždňa sa rozhodne, či tieto navýšené dáta budú môcť využívať aj učitelia ZUŠ.