Pozvánka na súťaž

Pozývame Vás

na XXII. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI VRÁBLE 

21. – 25. jún 2021

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny,súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com