Manuál pre základné a školské zariadenia platný od 06.12.2020

https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-6-12-2020/