Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 3. 5. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 03.05.2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky. Aktuálna mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU sa nachádza tu: https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/.

Infografiky – covid školský automat po stupňoch (PDF verzie na stiahnutie)

Infografiky – covid – podmienky vstupu (PDF verzie na stiahnutie)

Súbory na stiahnutie