Návrat do škôl od 26.4.2021

celý dokument na

https://www.minedu.sk/data/att/19408.pdf

12 Základná umelecká škola
Základná umelecká škola sa riadi ako je uvedené v tabuľke č. 1 podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU. Individuálna výučba spevu a dychových hudobných
nástrojov sa realizuje len dištančne v prípade ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.