Mgr. art. Gabriel Škriečka

Všetkých Vás pozdravuje a nižšie zverejňujeme jeho poďakovanie:

Milé kolegyne, kolegovia!

Nadišiel čas, aby som odovzdal „svoju ZUŠ“ do rúk mladšej generácii. Na ZUŠ
v Senci som pôsobil vo vedení 34 rokov, z toho štyri roky ako zástupca riaditeľa a 30 rokov som bol jej riaditeľom. Boli to pekné roky, na ktoré budem s láskou spomínať. 31. augusta 2021 som oficiálne odišiel do riaditeľského dôchodku. Rád by som sa poďakoval všetkým,
ktorí ma poznali, za spoluprácu a priateľstvo.
Mgr.art. Gabriel Škriečka
P.S.: Telefónny kontakt mi ostáva.