opäť sa hovorí o ZUŠ

ďakujeme za podporu OZPSaV

https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pracovne-stretnutie-s-ministrom-skolstva-k-otvaraniu-skol.alej

V piatok 27. novembra 2020 sa stretlo vedenie zväzu s ministrom školstva. Témou stretnutia boli informácie o podmienkach pre otvorenie škôl v decembri 2020. Za zväz sa stretnutia zúčastnili predseda zväzu Pavel Ondek, podpredsedníčka zväzu Ingrid Gamčíková a podpredseda zväzu Ivan Šóš.

Minister predstavil návrh riešenia, ako otvoriť školy pred Vianocami a ako nastaviť pravidlá otvorenia od januára, o ktorých bude komunikovať v pondelok na rokovaní Ústredného krízového štábu. Vedenie zväzu informoval o návrhoch podmienok, ktoré by mala škola splniť, aby mohla byť od 8. decembra obnovená prezenčná forma vzdelávania. Minister školstva uviedol, že testovanie žiakov a ich rodičov nebude možné zabezpečiť na všetkých základných a stredných školách na Slovensku. Preto je pravdepodobné, že pôjde o dobrovoľné zapojenie sa škôl do testovania. Vedenie zväzu sa s ministrom školstvo zhodlo na dobrovoľnosti testovania zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov. Minister ubezpečil vedenie zväzu, že škola nebude zodpovedná za personálne a materiálne zabezpečenie pri testovaní.

Obe strany vyjadrili presvedčenie o potrebe obnovenia prezenčného vzdelávania vo všetkých školách. Zástupcovia zväzu pozitívne hodnotia možný návrat k tzv. semaforom, ktorými sa školy riadili od otvorenia školského roka a ich fungovanie bolo overené v praxi.

Predseda zväzu Pavel Ondek informoval ministra, že v súvislosti s pandemickými odmenami pre zamestnancov v rámci preneseného výkonu štátnej správy zväz oslovil ministra vnútra R. Mikulca, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniaka, prezidenta SRK R. Kropila,  predsedu ZMOS B. Trégera, prezidenta ÚMS R. Rybníčka a J. Viskupiča a požiadal ich o finančné zabezpečenie odmien aj pre ostatných zamestnancov. Predseda zväzu upozornil na problémy vo financovaní vysokých škôl a opätovne pripomenul, že zväz má pripravený návrh efektívneho systému financovania a riadenia vysokých škôl. Minister potvrdil stretnutie so zástupcami zväzu k tejto problematike, ktoré sa uskutoční v najbližších dňoch.

Podpredseda zväzu Ivan Šóš v súvislosti s Nultým akčným plánom stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021 zdôraznil potrebu zachovania špeciálnych škôl.

V ďalšej časti stretnutia Ingrid Gamčíková požiadala o možnosť otvorenia základných umeleckých škôl. Minister informoval o prebiehajúcich rokovaniach s hlavným hygienikom k otvoreniu časti základných umeleckých škôl. Podpredsedníčka zväzu prezentovala problémy avizované v súvislosti s finančnými prostriedkami na udržanie zamestnanosti v základných umeleckých školách. Minister prisľúbil usmernenie s odporúčaním použitia finančných prostriedkov pre základné umelecké školy.

V závere stretnutia prítomní vyjadrili presvedčenie, že je potrebný skorý návrat žiakov do škôl.