AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ podporí protest OZPŠaV SR

list_asociaciam_riaditelom.pdf

VEC: Podpora protestu
V rámci dobrej spolupráce a vašej ochoty riešiť problémy v školstve vás oslovujeme pre podporu pri zabezpečovaní účasti vašich zamestnancov na protestnom zhromaždení.
Protestné zhromaždenie sa uskutoční 15. júna 2022 o 13.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave s následným pochodom pred NR SR Cieľom protestu je vyzvať vládu SR a poslancov NR SR, aby rozhodli o zvýšení financií pre školstvo.
Poukazujeme nato, že je potrebné zlepšiť pracovné podmienky vrátane zvýšenia platov o 10 % pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla 2022, že minimálna mzda na Slovensku v hrubom od 1. januára 2022 je 646 eur a tarifný plat mnohých nepedagogických zamestnancov
je pod úrovňou minimálnej mzdy.
Zdôrazňujeme, že z dôvodu navýšenia cien energií a s tým súvisiacej rastúcej inflácie hrozí finančný kolaps všetkým typom škôl a školských zariadení.
Upozorňujeme vládu SR a poslancov NR SR, aby sa školstvo pre nich stalo reálnou prioritou.
Nestačí programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve. Je potrebné, aby deti v materských školách, žiaci v základných a stredných školách a študenti na vysokých školách mali zabezpečené čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie. Aby školstvo
prosperovalo a bolo kvalitné musia mať dobre vytvorené podmienky pedagogickí a odborní zamestnanci, učitelia vysokých škôl, zamestnanci vo vede, ale aj nepedagogickí zamestnanci, bez ktorých školy nemôžu existovať.
Predpokladám, že na týchto slovách a argumentoch sa zhodneme, zhodneme sa aj na tom, že školstvo potrebuje viac financií.
Ak sa rozhodnete podporiť protestné zhromaždenie zamestnancov školstva odporúčame vám poskytnúť zamestnancom na účel účasti na protestnom zhromaždení pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písmeno b/ Zákonníka práce.


Ďakujem za spoluprácu

Ing. Pavel Ondek
predseda OZ PŠaV na Slovensku