INFORMÁCIA

Vážené riaditeľky ZUŠ, Vážení riaditelia ZUŠ,

po intenzívnej komunikácii s ministerstvom školstva, predsedami jednotlivých krajov a aj s niektorými riaditeľmi ZUŠ poskytujem informáciu, že nepríde k inovácií, k zmene dokumentov súvisiacich s prijímacími skúškami, s hodnotením a klasifikáciou a ani so záverečnými komisionálnymi skúškami. Brány našich škôl sa postupne otvárajú. Úsilie našich učiteľov v tomto školskom roku v umeleckom vzdelávaní bolo na vysoko možnej vzdelávacej úrovni aj pri dištančnom umeleckom vzdelávaní. Je v kompetencii riaditeľa školy a príslušných orgánov, akým je umelecká rada a samotná pedagogická rada úspešné ukončiť umelecké vzdelávanie v tomto školskom roku, tak v dnešnej dobe veľmi potrebné. V prípade otázok, pripomienok ma môžete kontaktovať.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“