POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXIV. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI VRÁBLE 24. – 28. apríl 2023

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny, súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com