Oznam o zmene termínu

Vážení kolegovia,
vzhľadom na pandemickú situáciu, sme nútení presunúť termín 12. ročníka Rajeckej hudobnej jari z mája na 14. októbra 2021. Chceme, aby súťaž bola prezenčne a nie online. Radi by sme zachovali atmosféru súťaže. Ešte jedno upozornenie. Do kategórií zaraďte žiakov podľa ročníka, v ktorom sú v máji 2021. Predsa len celý školský rok je netradičný a nie každý sa mohol učiť plnohodnotne. Tešíme sa na Vás.
S pozdravom organizačný team RHJ


PaedDr. Marián Remeniusriaditeľ+421 911 928 881041/ 542 20 75ZUŠ Rajec
1. mája 412/1015 01 Rajecwww.mzusrajec.sk