Vianočný pozdrav všetkým ZUŠ na Slovensku

Vianoce krásne a čisté ako sneh,

na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med.

Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí,

všetkých ľudí nech láska naplní.

Nový rok nech je plný zdravia, lásky a pokoja!

za predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Mgr. Zuzana Horváthová

predseda AZUŠ SR „EMU Slovakia“