Dôležitý oznam!!

Zo strany ministerstva školstva prichádza pomoc. Po telefonickom rozhovore s ministerstvom školstva, ste nie všetci dostali dnes ráno mail, pretože ste nemali správne uvedené mailové kontakty. Prosím postupujte v zmysle nižšie uvedených informácií, je to dôležité pre získanie poskytnutia príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“.

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážená pani riaditeľka,

vážený pán riaditeľ,

s blížiacim sa termínom spustenia predkladania Žiadostí o poskytnutie finančného príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ Vám zasielame informácie k technickému aspektu zasielania žiadosti. Tieto sa budú podávať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky školy. Niektoré školy si už zažiadali o elektronickú schránku dobrovoľne, alebo majú otvorenú schránku ako Orgán verejnej moci, ale mnohé ju ešte stále nemajú. Pre zjednodušenie, aby každá škola nemusela žiadať individuálne, je možnosť požiadať Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (NASES) ministerstvom aby zriadila schránky centrálne. Na to potrebujeme, aby ste aktualizovali údaje Vašej ZUŠ v Centrálnom registri škôl a školských zariadení a doplnili rodné číslo riaditeľa (toto nebude nikde zverejnené).

ČO MUSÍM UROBIŤ?

Prosím kontaktujte Odbor školstva Okresného úradu (OÚ) v sídle kraja. Vložte údaje na aktualizáciu do priloženého dokumentu priloženého v tomto maili a zašlite zodpovednej osobe podľa sídla Vášho kraja (uvedené nižšie). Ak máte v Centrálnom registri uvedeného nesprávne meno riaditeľa (môžete si skontrolovať na https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/register/ v Registri škôl a školských zariadení) , priložte prosím aj scan dokumentu osvedčujúceho, že ste riaditeľom (napr. menovací dekrét). Prosím rovno oznámte aj OÚ aj prípadne zmenené kontaktné údaje Vašej školy, hlavne e-mail a tel. číslo.

Ak je vaša ZUŠ súčasťou Spojenej školy, žiadosť bude podávať riaditeľ Spojenej školy. Podľa informácií z NASESu, by všetky Spojené školy, ktorých sa to týka, mali mať aktivované elektronické schránky.

KEDY BUDEM MAŤ SCHRÁNKU AKTÍVNU?

Koordinujeme dodávateľov Centrálneho registra a NASES, aby sa schránky aktivovali dva krát do týždňa. Nevieme povedať presný dátum zriadenia pre Vašu školu, ale odhadom by mohli byť aktívne zriadené do týždňa od aktualizácie údajov Okresným úradom. Je našou snahou, aby ste mohli podať žiadosť čo najrýchlejšie.

KEDY MUSÍM ZASLAŤ ÚDAJE PRE AKTUALIZÁCIU?

Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku bude možné zasielať do 30.júna, ale odporúčame kontaktovať OÚ v sídle kraja bezodkladne.

MUSÍM AKTUALIZOVAŤ ÚDAJE AJ AK UŽ MÁ MOJA ZUŠ AKTIVOVANÚ SCHRÁNKU

Áno, poprosíme Vás o aktualizáciu údajov. Pri budúcich zmenách, napr. riaditeľa, nebude potrebné zadávať písomnú papierovú žiadosť pre zmenu prístupu do schránky. Aktualizáciou údajov sa údaje vašej školy nahrajú aj do Registra právnických osôb, čím sa zjednoduší overovanie dokumentov o škole.

KAM SA OBRÁTIŤ O POMOC?

Pre pomoc s aktualizáciou údajov kontaktujte prosím zodpovednú osobu na OÚ v sídle kraja.

Pre pomoc s predkladaním samotnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku budú kontakty na podporu zverejnené vo Výzve na predkladanie žiadostí.

KONTAKTY NA OÚ V SÍDLE KRAJA

BA – lubomir.camek@minv.sk,

TT – martin.krivosik@minv.sk,

TN – daniel.divinsky@minv.sk,

NR – patricia.rosivalova2@minv.sk,

ZA – jan.polak3@minv.skemilia.berzakova@minv.sk,

BB – eva.licha@minv.sk,

PO – milos.krizan@minv.sk,

KE – klaudia.miklodova@minv.sk,

S pozdravom

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR