Články

Nasledujúca regionálna charakteristika obmedzení na školách od 3.5.2021

IV. stupeň varovania (7-čierny okres) III. stupeň varovania (6-bordový okres) II. stupeň varovania (5-červený okres) I. stupeň varovania (4-ružový okres) Žiadny okres  Ilava Bánovce nad Bebravou Dunajská Streda   Kysucké Nové Mesto Banská Bystrica Komárno   Lučenec Banská Štiavnica Nitra   Martin Bardejov Nové Zámky   Myjava Bratislava I – V Skalica   Poltár Brezno […]

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT

A: Od 26. apríla sa zapína REGIONÁLNY COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT. Školy a školské zariadenia sa riadia aktuálnymi opatreniami o možnosti výučby a prevádzky, ktoré nájdete prehľadne spracované na našej stránke : 10509_0415_navrat_do_skol.pdf (minedu.sk) Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie […]

Návrat do škôl od 26.4.2021

celý dokument na 12 Základná umelecká školaZákladná umelecká škola sa riadi ako je uvedené v tabuľke č. 1 podľa podmienok uvedených v jednotlivých stupňoch COVID AUTOMATU. Individuálna výučba spevu a dychových hudobnýchnástrojov sa realizuje len dištančne v prípade ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMATU.

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19. 4. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto: A. S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca […]

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19. 4. 2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády […]

Nové informácie !

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov Foto: TASR  Dátum: 08.04.2021 Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Materské školy a prvý […]

Návrh do škôl 2021 aktualizovaný k 6.4.2021

12 Základná umelecká školaZákladná umelecká škola má možnosť, ako je uvedené v tabuľke č. 1, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorísú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.

Oznam o zmene termínu

— Vážení kolegovia,vzhľadom na pandemickú situáciu, sme nútení presunúť termín 12. ročníka Rajeckej hudobnej jari z mája na 14. októbra 2021. Chceme, aby súťaž bola prezenčne a nie online. Radi by sme zachovali atmosféru súťaže. Ešte jedno upozornenie. Do kategórií zaraďte žiakov podľa ročníka, v ktorom sú v máji 2021. Predsa len celý školský rok je […]

Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ – ďalšie informácie

Často kladené otázky v rámci národného projektu „Podpora udržaniazamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovejsituácie“ (8. 3. 2021)Otázka č. 1:Sme ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na príjmový účet sme dostali od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky (FP) z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“. Ako máme postupovať […]