Články

POZVÁNKA

pre riaditeľov ZUŠ na snem AZUŠ SR „EMU Slovakia, v dňoch 25. až 27. apríl 2022 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici. Návrh programu: MŠVVaŠ SR – informácie OZPŠaV – informácie ŠPÚ – informácie MPC – informácie ŠŠI – informácie RAABE – informácie správa o činnosti AZUŠ správa o hospodárení AZUŠ zmena stanov AZUŠ SR (v prípade ak budú návrhy) Rôzne […]

Srdečne ste pozvaní

ASPUŠ – Akordeónová súťažná prehliadka umeleckých škôl organizovaná pod záštitou ZAS – Združenie akordeonistov Slovenska Združenie akordeonistov Slovenska v spolupráci s hosťujúcou školou/mestom organizuje každoročne akordeónovú súťažnú prehliadku umeleckých škôl (ASPUŠ). Súťažná prehliadka je putovná, a preto sa každý rok organizuje na inom mieste v rámci Slovenskej republiky. Nosným cieľom interpretačnej súťažnej prehliadky je podporiť rozvoj umeleckého školstva […]

Vyhlášky platné od 1.1.2022

Vyhláška 525/2021 Z. z.Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.Dátum účinnosti: 01. 01. 2022Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/vyhlasene_znenie.html —- Vyhláška 526/2021 Z. z.Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, […]

MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVY KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE

Vážení přátelé, dobrý den, přijměte pozvání k účasti na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou, která je plánována na 27. – 29. květen 2022. V příloze naleznete propozice. Přikládám rovněž propozice v angličtině pro případné použití, pokud máte kontakty v zahraničí a zájem šířit o Novákově tvorbě povědomí též mezi cizinci. S přáním […]