Články

Rozhodnutie ministra školstva s účinnosťou od 1.9.2020

ROZHODNUTIEMinister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovs účinnosťou od 1. septembra 2020 rozhoduje takto: V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakomjednej triedy alebo […]

leto pomaly končí a je tu začiatok školského roka…prečítajte si

Základné školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ZUŠ, jazykové školy) Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy, centrá voľného času a jazykové školy) upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 […]

Rozhodnutie ministra

Rozhodnutie o hodnotení a organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov ZUŠ (aktualizované 11. 6. 2020)

informácia z www.ucimenadialku.sk

MIMORIADNA SPRÁVA: Od 1.6.2020 sa OTVÁRAJÚ AJ ZUŠ. Veľmi sa za oneskorenie tejto informácie ospravedlňujeme. Sme pripravení všetkým ZUŠkám aktívne pomáhať cez náš Kontakt. Osobitné usmernenie nie je, prispôsobte podľa pokynov pre ZŠ. 28.05.2020