Články

Vyhlášky platné od 1.1.2022

Vyhláška 525/2021 Z. z.Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.Dátum účinnosti: 01. 01. 2022Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/525/vyhlasene_znenie.html —- Vyhláška 526/2021 Z. z.Názov predpisu: Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, […]

MEZINÁRODNÍ NOVÁKOVY KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE

Vážení přátelé, dobrý den, přijměte pozvání k účasti na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou, která je plánována na 27. – 29. květen 2022. V příloze naleznete propozice. Přikládám rovněž propozice v angličtině pro případné použití, pokud máte kontakty v zahraničí a zájem šířit o Novákově tvorbě povědomí též mezi cizinci. S přáním […]

POZDRAV

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Milí priatelia,

prajeme Vám požehnaný a pokojný adventný čas. Pripravili sme pre Vás dokument o svetoznámej speváčke Edite Gruberovej, ktorá by sa v tomto adventnom čase dožila 75 rokov. Pôvodná myšlienka bola, že tento dokument bol pripravovaný ako darček k jej narodeninám, Žiaľ, osud to chcel inak…Pozývame Vás srdečne dnes – 12.12.2021 o 17.00 k sledovaniu Spomienky na […]

RADA ZVÄZU VYHLASUJE ŠTRAJKOVÚ POHOTOVOSŤ

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a zástupcovia partnerských reprezentatívnych organizácií na svojom dnešnom spoločnom zasadnutí prijala Vyhlásenie k aktuálnej situácii vo financovaní školstva a vedy, v ktorom vyjadrujú nespokojnosť  s návrhom zástupcov vlády SR v rámci 3. kola kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2022. Ponuku na 3% valorizáciu platov v roku 2022 od 1. 7. 2022 […]

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29. 11. 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:A. S účinnosťou od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 mimoriadne prerušuje        a) […]

Príspevok na špecifiká – Testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky

Školám a školským zariadeniam boli formou príspevku na špecifiká (§ 4af zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) pridelené finančné prostriedky na účel testovania, zabezpečenia osobných ochranných pomôcok (rúška, ochranné štíty…) a dezinfekčných prostriedkov… v súvislosti s preventívnymi opatreniami zameranými na ochranu pred nákazou vírusom Covid-19. […]

Ministerstvo školstva poskytne príspevok na testovanie či ochranné pomôcky takmer 150-tisíc zamestnancom škôl

Foto: TASR  Dátum: 25.11.2021 Prezenčná výučba v školách a to, že sa školy plošne nezatvárajú, je možné len vďaka vysokej zaočkovanosti učiteľov a zamestnancov škôl. Ministerstvo školstva preto poskytne finančný príspevok pre takmer 150-tisíc zamestnancov škôl alebo školských zariadení v prenesenom výkone štátnej správy aj v originálnych kompetenciách. Použiť ho môžu na dezinfekciu, testy či iné ochranné […]

Novela zákonov

Zákon 414/2021 Z. z.Názov predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyDátum účinnosti: 01. 01. 2022Zobrazenie právneho predpisu v IS Slov-Lex:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/414/vyhlasene_znenie.html —- Zákon 415/2021 Z. z.Názov predpisu: Zákon, ktorým […]

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI

Dňa 3.11.2021 zorganizoval Odborový zväz školstva spoločné rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve. Účastníci stretnutia reprezentovali názory a požiadavky širokého spektra aktérov v školstve od zamestnancov, riaditeľov základných škôl, základných umeleckých škôl, centier voľného času, gymnázií, stredných odborných škôl, odborných učilíšť, špeciálnych škôl až po rektorov vysokých škôl, […]