POZVÁNKA

Milí priatelia akordeónu!

XXI. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

sa uskutoční 25.-26.mája 2023 v Rajeckých Tepliciach

Pokyny a prihlášky nájdete nižšie.

V prípade otázok volajte, mailujte.

S pozdravom

Marián Veselický

kultúra Rajecké Teplice

041/509 9068

https://sites.google.com/site/euromusette/