Otvorená výzva „Dajme prednosť školám a aktivitám pre deti a mládež“