Už je tu rozhodnutie ministra školstva k obnove vyučovania aj v ZUŠ…čítajte

https://www.minedu.sk/data/att/16446.pdf?fbclid=IwAR3bD61dHWbTu5ZjWNRej5wB0FeVSpaPWsN-ktxyNt9JFVJopJdp9-i8epg