Aktuality

Rozhodnutie ministra školstva od 8.2.2021

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:A. S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z […]

Spoločná výzva organizácií za prioritizáciu škôl pri uvoľňovaní opatrení

Otvorená výzva: Uprednostnime školy, prerušenie prezenčnej výučby a sociálna izolácia má vážne dopady na deti a mladých ľudí 1.2.2021 Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová, Vážený pán premiér Igor Matovič, Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling. Na vedomie: Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predsedkyňa politickej strany Za ľudí Richard Sulík, minister hospodárstva, predseda politickej […]

Nová aktualizácia dokumentu ministerstva školstva „Návrat do škôl 2021“ aj voči ZUŠ

Základná umelecká škola, jazyková škola, centrum voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencieZákladné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie postupujú podľa platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumua športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového […]

Zákon 245/2008 Z.z. (Školský zákon) na pripomienkovanie

Dávame Vám do pozornosti na pripomienkovanie materiál „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“ Materiál sa nachádza na stránke:

Vážení riaditelia ZUŠ,

AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ požiadala ministra školstva, aby aj voči ZUŠ boli zo strany MŠVVaŠ SR konkrétne usmernenia k otváraniu ZUŠ, pokiaľ to aktuálna situácia Covid-19 dovolí. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda

usmernenie k hodnoteniu za 1. polrok 2020/2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republikyUsmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021Školy, ktoré vo svojich školských informačných systémoch (ďalej len ŠIS) majú elektronické databázy žiakov a ich hodnotenia, môžu zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v ŠIS.Zasielať výpis hodnotenia za […]

Minister školstva Gröhling: Takto vyzerá plán na návrat detí do škôl

Základné umelecké školy (ZUŠ), centrá voľného času (CVČ) aj jazykové školy zostávajú do konca lockdownu zatvorené. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Následne sa bude podľa jeho slov postupovať podľa aktuálnej situácie. „Ak by testovanie prebiehalo k 18. januáru a situácia nám to dovolí, tak si myslím, že ZUŠ tým, […]

Opäť sa píše o ZUŠ

Kompletný materiál nájdete na tomto linku: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/navrat-do-skol-2021 Návrat do škôl 2021, manuál, bod č. 9 Školský klub detí, Základná umelecká škola, Jazyková škola a Centrum voľného času Školský klub detí postupuje rovnako ako prvý stupeň základnej školy bez nutnosti testovania, okrem situácie podľa COVID AUTOMATU v IV. stupni varovania.Základné umelecké školy, Jazykové školy a Centrá voľného […]