POZVÁNKA

Vážené panie riaditeľky, vážení páni riaditelia,

dovolím si Vám poslať Plagát na koncert vojenských hudieb a žiakov konzervatórií, ktorý sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 o 17.00 hod. v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prosím o registráciu na koncert prostredníctvom emailu: boris.hokina@mil.sk, prostredníctvom registračného formuláru TU:     koncert v SRo    alebo prostredníctvom QR kódu na plagáte do 14. septembra 2022.

ĎAKUJEM

Teším sa na Vašu účasť.

S pozdravom

major Mgr. Boris HOKINA

Inšpektor vojenských hudieb – hlavný dirigent