Predsedníctvo

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

zvolené snemom dňa 21. 3. 2018, Piešťany.

 • Mgr. Zuzana Horváthová – predseda, ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, Bratislavský kraj
 • PaedDr. Gabriel Kalapoš – ZUŠ M.Schneidera-Trnavského, Trnava, Trnavský kraj
 • Mgr. Anna Fintová, ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra Nitriansky kraj
 • Mgr. Eva Kulhánková – ZUŠ Karola Pádivého, Trenčín, Trenčiansky kraj
 • Mgr. Ľuboslava Slebodníková – ZUŠ, Poltár, Banskobystrický kraj
 • Mgr. Michal Janiga – ZUŠ Petra Michala Bohúňa, Dolný Kubín, Žilinský kraj
 • Mgr. Mária Csontosová – ZUŠ, Medzev, Košický kraj
 • Mgr. Katarína Kočišová – ZUŠ, Poprad, Prešovský kraj

Dozorná rada AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

 • Mgr. Irena Szücsová, ZUŠ Štefana Németha-Šamorínskeho, Šamorína
 • PaedDr. Marko Bačo, ZUŠ, Kováčska, Košice
 • Mgr. Igor Košnár, ZUŠ, Kysucký Lieskovec

Tajomníčka:

 • Mgr. Miriam Trgová – ZUŠ Jozefa Kresánka, Bratislava