Aktuality

Ponuka inovačného vzdelávania pre gitaristov

https://www.zusjkowalskeho.sk/vzdelavanie-pedagogov/fyziologia-a-mentalne-aspekty-vyucby-hry-na-gitare-na-zakladnych-umeleckych-skolach/ Inovačné vzdelávanie 2024 Fyziológia a mentálne aspekty výučby hry na gitare na základnýchumeleckých školách. Študijné zameranie: hra na gitare Termín prezenčného vzdelávania: 23. – 25. 6. 2024      začiatok: 23. 6. 2024 o 9:00 hod., záver: 25. 6. 2024 o 21:00 hod. Miesto konania: ZUŠ Júliusa Kowalského, Židovská 1, Bratislava akoncertné priestory v […]

UZNESENIA zo XVII. Snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ žiada Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR: Odôvodnenie: Vzdelávanie v základných umeleckých školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení a zabezpečujú výchovu a vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania, sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme […]

POZVÁNKA

XXII. medzinárodný festival akordeonistov EUROMUSETTE & GOLDENTANGO 23.-24.mája 2024 Rajecké Teplice informácie o festivale na tento rok, sú na tomto linku https://sites.google.com/site/euromusette/

POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXV. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina IUVENTUS CANTI VRÁBLE  22. – 26. apríl 2024 Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny, súťažný poriadok, program,  prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke www.iuventuscanti.com

POZVÁNKA

pre členov AZUŠ SR „EMU Slovakia“, v dňoch 19. až 21. marec 2024 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave. Program: 19.03.2024 (utorok) 15:00 hod.                              Stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 17:00 hod.                              Stretnutie krajov (podľa pokynov predsedov) 20.03.2024 (streda) 8:00 – 9:20 hod.                     Registrácia                              . 9:30 – 12:00 hod.                   Rokovanie 12:00 – 13:20 hod.                 Obed   13:30 […]

POZOR ZMENA TERMÍNU

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“, snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ sa uskutoční v dňoch: 19.3.2024 (utorok) – o 15.00 hod. stretnutie predsedníctva, o cca 17.00 hod. stretnutie jednotlivých krajov 20.3.2024 (streda) – od 9.30 hod. – 18.00 hod. – rokovanie 21.3.2024 (štvrtok) – od 9.00 hod. do 11.30 hod. – rokovanie Hotel SOREA REGIA, Bratislava Tešíme […]

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR

 Základná umelecká škola Rajec 1. mája 412/1, 015 01 Rajec Tel./fax 041 542 20 75 e-mail: mzusrajec@gmail.com www.mzusrajec.sk POZVÁNKA Vážené kolegyne a kolegovia, riaditeľstvo ZUŠ v Rajci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mestom Rajec a Hudobným centrom v Bratislave Vás pozýva na medzinárodnú interpretačnú súťaž RAJECKÁ  HUDOBNÁ  JAR ktorá sa uskutoční dňa 16. mája 2024. Hlavnou snahou […]