POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXV. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI

VRÁBLE 

22. – 26. apríl 2024

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny,

súťažný poriadok, program, 

prihlášku

a ďalšie informácie nájdete na stránke

www.iuventuscanti.com