Oznamy, pozvánky

Snem AZUŠ 6. a 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici

  Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017  v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.   Program: Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR; Informácie z OZPŠaV; Správa o činnosti a hospodárení AZUŠ; Návrh na zmenu stanov AZUŠ SR; Rôzne; Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.   6.4.2017 (štvrtok)                                         Prezentácia:                            11:00 – 12.30 Obed:                                     12.00 – […]

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 9. až 11. apríla 2014 v hoteli Crocus na Štrbskom plese. Tešíme sa na stretnutie.

Kvalifikačné štúdium pedagogiky tanca

Štúdium organizuje PF Prešov. Informáciu nájdete na hlavnej stránke MPC – Akreditované vzdelávacie programy pre učiteľov. Pod číslom 371 sa nachádza: Pedagogika tanca pre učiteľov kvalifikačné 1089/2013-KV

Informácia o zvýšení platov zamestnancov školstva od 1.1.2014

zdroj: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Informacia-o-zvyseni-platov-zamestnancov-skolstva-od-1-1-2014.alej V rámci vyjednávania o KZVS pre rok 2014 medzi zástupcami nevýrobných zväzov, zástupcami vlády SR a samosprávy sa dohodlo navýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 16 € do tarifných platov. Kolektívne vyjednávanie nie je ukončené, ešte nie sú dohodnuté ďalšie benefity (pracovný čas, dovolenka, odstupné, odchodné, sociálny fond…). Je predpoklad, že […]

Informácia o konaní snemu AZUŠ SR 6. a 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici

  Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017  v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.   Program: Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR; Informácie z OZPŠaV; Správa o činnosti a hospodárení AZUŠ; Návrh na zmenu stanov AZUŠ SR; Rôzne; Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.  6.4.2017 (štvrtok)                 […]