Informácia o konaní snemu AZUŠ SR 6. a 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici

 

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“

sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017

 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.

 

Program:

  • Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR;
  • Informácie z OZPŠaV;
  • Správa o činnosti a hospodárení AZUŠ;
  • Návrh na zmenu stanov AZUŠ SR;
  • Rôzne;

Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.

 6.4.2017 (štvrtok)                                        

Prezentácia:                            11:00 – 12.30

Obed:                                     12.00 – 13.00

Rokovanie (s prestávkou):     13:00 – 18.00

Večera:                                   18.30  h.

 7. 4. 2017 (piatok)

Raňajky:                                 08.00 – 09.00

Pokračovanie rokovania:        09.00 – 12.00

Obed:                                     12.00 h

Pozvaní hostia:

Predstavitelia MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, OZPŠaV, poslanci NR SR a iní.