Aktuality

Návrat do škôl 2021 s účinnosťou od 19. 4. 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 19. 4. 2021 je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády […]

Nové informácie !

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov Foto: TASR  Dátum: 08.04.2021 Materské školy a prvý stupeň základných škôl budú otvorené pre deti všetkých rodičov. Spolu s nimi sú aj naďalej otvorené špeciálne školy, stredné zdravotnícke školy, stredné školy v posledných ročníkoch či ďalšie školské zariadenia. Materské školy a prvý […]

Návrh do škôl 2021 aktualizovaný k 6.4.2021

12 Základná umelecká školaZákladná umelecká škola má možnosť, ako je uvedené v tabuľke č. 1, vzdelávať prezenčne v individuálnej forme výučby s výnimkou spevu a dychových hudobných nástrojov. Tie, spolu so skupinovou formou výučby, realizuje dištančne. Prezenčné vzdelávanie je umožnené len žiakom, ktorísú vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ.

Oznam o zmene termínu

— Vážení kolegovia,vzhľadom na pandemickú situáciu, sme nútení presunúť termín 12. ročníka Rajeckej hudobnej jari z mája na 14. októbra 2021. Chceme, aby súťaž bola prezenčne a nie online. Radi by sme zachovali atmosféru súťaže. Ešte jedno upozornenie. Do kategórií zaraďte žiakov podľa ročníka, v ktorom sú v máji 2021. Predsa len celý školský rok je […]

Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ – ďalšie informácie

Často kladené otázky v rámci národného projektu „Podpora udržaniazamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej krízovejsituácie“ (8. 3. 2021)Otázka č. 1:Sme ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Na príjmový účet sme dostali od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny finančné prostriedky (FP) z projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“. Ako máme postupovať […]

Dôležitý oznam!!

Zo strany ministerstva školstva prichádza pomoc. Po telefonickom rozhovore s ministerstvom školstva, ste nie všetci dostali dnes ráno mail, pretože ste nemali správne uvedené mailové kontakty. Prosím postupujte v zmysle nižšie uvedených informácií, je to dôležité pre získanie poskytnutia príspevku v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ […]

Pozor – nové potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti COVID-19

Potvrdenie o zamestnaní pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19Škola:potvrdzuje, že jej zamestnanecMeno a priezvisko:Dátum narodenia:Je v školskom roku 2020/2021 vyznačiťPedagogický zamestnanec školy alebo školského zariadeniaZamestnanec špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centráa liečebno-výchovné sanatóriá)Toto potvrdenie sa vydáva pre účely očkovania proti ochoreniu COVID-19.Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivých údajov na potvrdení, najmä som […]