XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,

nasledujúci XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ sa uskutoční od 18.3.2024 do 20.3.2024 v Bratislave v hoteli SOREA REGIA.

Všetky informácie spojené so snemom Vám budú zaslané v pozvánke.

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“