Aktuality

Ďalšie info o očkovaní zamestnancov aj ZUŠ

Očkovanie zamestnancov škôl a školských zariadení Na tomto mieste bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR postupne zverejňovať informácie o očkovaní zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom je, s pribúdajúcim počtom vakcín, pozývať na očkovanie postupne všetky skupiny pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Dovoľujeme si požiadať zamestnancov škôl, […]

Očkovanie zamestnancov ZUŠ

Vážení riaditelia ZUŠ, opäť som žiadala ministerstvo školstva o usmernenie k očkovaniu zamestnancov ZUŠ a k obnoveniu prevádzky skupinového vyučovania a v individuálnom štúdiu v predmetoch hra na dychových nástrojoch a spev, nižšie uvádzam odpoveď na mail: Dobrý deň, čo sa týka očkovania, momentálne veľmi intenzívne pracujeme na systéme evidovania zamestnancov ZUŠ tak, aby sa […]

Rezorty školstva a práce podporia základné umelecké školy 20 miliónmi eur

V dôsledku koronakrízy sa v mimoriadne zložitej situácii ocitli aj mestá a obce. Tie sú najväčšími zriaďovateľmi základných umeleckých škôl, ktoré taktiež zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa rozhodli spoločne vyčleniť 20 miliónov eur. Príspevok pochádza zo zdrojov […]

OČKOVANIE učiteľov ZUŠ

Ako predsedníčka AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ som sa 10.2.2021 (ráno) obrátila na ministra školstva s otázkou očkovania učiteľov ZUŠ, nakoľko sa od 8.2.2021 na možnosť otvoriť ZUŠ, niektoré ZUŠ otvorili a postupne sa budú otvárať v závislosti od priaznivej situácie v jednotlivých mestách a obciach. Nižšie uvádzam odpoveď: Dobrý deň, Ďakujeme za podnet. Na zabezpečení očkovania […]

Rozhodnutie ministra školstva od 8.2.2021

ROZHODNUTIE Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:A. S účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z […]

Spoločná výzva organizácií za prioritizáciu škôl pri uvoľňovaní opatrení

Otvorená výzva: Uprednostnime školy, prerušenie prezenčnej výučby a sociálna izolácia má vážne dopady na deti a mladých ľudí 1.2.2021 Vážená pani prezidentka Zuzana Čaputová, Vážený pán premiér Igor Matovič, Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling. Na vedomie: Veronika Remišová, ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, predsedkyňa politickej strany Za ľudí Richard Sulík, minister hospodárstva, predseda politickej […]

Nová aktualizácia dokumentu ministerstva školstva „Návrat do škôl 2021“ aj voči ZUŠ

Základná umelecká škola, jazyková škola, centrum voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencieZákladné umelecké školy, jazykové školy, centrá voľného času a školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie postupujú podľa platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumua športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa 8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového […]

Zákon 245/2008 Z.z. (Školský zákon) na pripomienkovanie

Dávame Vám do pozornosti na pripomienkovanie materiál „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“ Materiál sa nachádza na stránke:

Vážení riaditelia ZUŠ,

AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ požiadala ministra školstva, aby aj voči ZUŠ boli zo strany MŠVVaŠ SR konkrétne usmernenia k otváraniu ZUŠ, pokiaľ to aktuálna situácia Covid-19 dovolí. Mgr. Zuzana Horváthová, predseda