Dotazník pre riaditeľov ZUŠ

Pozývam vás vyplniť formulár:
Dotazník pripravenosti absolventa Konzervatória na vedenie VVP ZUŠ v predmete Hra na zobcovej flaute 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.
Dovoľujem si Vás poprosiť o spoluprácu.

Konzervatórium Bratislava bolo oslovené poverenými pracovníkmi Ministerstva školstva spolupracovať pri návrhu na zlepšenie obsahovej náplne predmetov týkajúcich sa prípravy našich absolventov na pracovný trh (ako učiteľ ZUŠ). Na základe toho Vás prosíme o spoluprácu a odpoveď na nasledujúci dotazník.

Vaše odpovede a návrhy budú vyhodnotené anonymne a budú tvoriť prílohovú časť dokumentu k prebiehajúcemu výskumu (tzv. dôkazy). O túto oblasť sa bude opierať návrh na aktualizáciu a modernizáciu obsahu vyučovania na Konzervatóriu (konkrétne v dychovom odbore) reagujúci na požiadavky pracovného trhu.
Samotný dokument bude predložený Ministerstvu a jeho povereným pracovníkom, ktorí, ako nás oboznámili, majú záujem o naše a vaše postrehy. 
Emailová adresa, ktorú poskytujete, slúži iba ako spätná väzba pre Vás, kde bude zaslaná kópia Vašich odpovedí, v prípadne, že by ste odpovede chceli zmeniť. Dovolím si Vás informovať, že dotazník je potrebné vyhodnotiť do 17.11. Ďakujem za pochopenie.
Veľmi si vážim Váš čas, ktorý strávite vypĺňaním odpovedí a verím, že spoločnými silami vytvoríme dobrú vec.
V príprade akýchkoľvek otázok, postrehov, či nezrovnalostí ma neváhajte kontaktovať na martina.liskova@konzervatorium.sk alebo na čísle 0904488730. Taktiež ma kontaktujte aj v prípade, ak by ste mali záujem o celý dokument.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého
Mgr.art. Martina Lišková – KamenskáKonzervatórium Bratislav
VYPLNIŤ FORMULÁR