Články

Činnosť AZUŠ v roku 2015

  Činnosť Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“   v roku 2015.       Návrh na zmenu koeficientov na žiakov ZUŠ v prospech individuálneho vzdelávania bol hlavným bodom rokovania Predsedníctva a Dozornej rady AZUŠ SR, ktoré sa konalo 6. februára 2015 v Bratislave. Predsedníctvo sa venovalo tiež príprave snemu a Dozorná rada vykovala kontrolu hospodárenia AZUŠ SR.   Jubilejný […]

Odôvodnenie návrhu na úpravu koeficientov

Odôvodnenie návrhu na úpravu hodnôt koeficientov na žiaka základnej umeleckej školy v novele nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR navrhuje upraviť hodnoty koeficientov na žiaka základnej umeleckej školy (ďalej len „ZUŠ“) v novele nariadenia […]

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 9. až 11. apríla 2014 v hoteli Crocus na Štrbskom plese. Tešíme sa na stretnutie.

Kvalifikačné štúdium pedagogiky tanca

Štúdium organizuje PF Prešov. Informáciu nájdete na hlavnej stránke MPC – Akreditované vzdelávacie programy pre učiteľov. Pod číslom 371 sa nachádza: Pedagogika tanca pre učiteľov kvalifikačné 1089/2013-KV