Články

Zasadanie prezídia Európskej únie hudobných škôl v Bratislave

Rokovanie Prezídia Európskej únie hudobných škôl (EMU) v Bratislave a jeho historicky prvé spoločné rokovanie s predstaviteľmi Európskej únie hudobných súťaží pre mládež (EMCY). Prezídium EMU sa každoročne stretáva v prvý marcový víkend, aby sa venovalo príprava programu generálneho snemu EMU, ktorý sa zvoláva pravidelne v priebehu mája. V roku 2013 sa rokovanie Prezídia EMU […]

Referát ZUŠ na konferencii Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien

Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien odborná konferencia 15. 3. 2013 Bratislava Anna Gondášová ZUŠ Jozefa Kresánka Sekcia – Financovanie gondasova@zuskresanka.sk Problémy, ktoré trápia ZUŠ v oblasti financovania Astrakt Financovanie ZUŠ ako originálnych kompetencií obcí priniesli na Slovensku veľmi rozdielne podmienky na činnosť týchto škôl v závislosti od vzťahu starostu, resp. primátora obce a riaditeľa ZUŠ. Preto […]

Správa o činnosti AZUŠ za rok 2012

Tradičný snem AZUŠ SR „EMU Slovakia sa konal v dňoch 13. a 14. apríla 2012 v zariadení SAV v hoteli Academia  – kongresové centrum v Starej Lesnej. Na sneme sa predstavili noví predstavitelia OZPŠaV – predseda Ing. Pavel Ondek a podpredseda a predseda Združenia základného školstva Ing. František Šary. Ministerstvo školstva zastupoval PaedDr. Ján Palkovič a z ŠPÚ bola prítomná Mgr. […]

Medzinárodná spolupráca Asociácie ZUŠ SR

Medzinárodná spolupráca Asociácie ZUŠ SR v roku 2012 37. generálny snem EMU a konferencia „Ciele rozvoja hudobného vzdelávania“ sa uskutočnil v Riccione (Taliansko) v dňoch 15. – 17. mája 2012. Z programu generálneho snemu: programové prehlásenie Prof. Franceska Profuma – ministra školstva Talianska prednáška: Úloha hudobnej kultúry a hudobného vzdelania pri formovaní charakteru mladej generácie  budúcnosti prezentácia materiálu „ Manifesto for […]

Informácia o konaní snemu AZUŠ SR 6. a 7. apríla 2017 v Banskej Bystrici

  Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017  v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.   Program: Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR; Informácie z OZPŠaV; Správa o činnosti a hospodárení AZUŠ; Návrh na zmenu stanov AZUŠ SR; Rôzne; Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.  6.4.2017 (štvrtok)                 […]

Vítame Vás na našej novej stránke

Dnes sme spustili našu novú webovú stránku www.emu-slovakia.sk, kde sa Vám budeme snažiť prinášať najnovšie informácie ohľadom nášho združenia.