Medzinárodné aktivity Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU Slovakia“ v roku 2016