Snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 12. a 13.03.2019 Hotel DIXON, Banská Bystrica

POZVÁNKA

pre riaditeľov ZUŠ na snem AZUŠ SR „EMU Slovakia,
v dňoch 12. a 13. marca 2019 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.

Návrh programu:

• MŠVVaŠ SR – informácie
• OZPŠaV – informácie
• ŠPÚ – informácie
• MPC – informácie
• ŠEVT, IZUŠ, RAABE – informácie
• AZUŠ a hostia z Českej republiky
• správa o činnosti AZUŠ
• správa o hospodárení AZUŠ
• zmena stanov AZUŠ SR (v prípade ak budú návrhy)
• Rôzne

Poznámka: program je otvorený, doplniť ho možno do 08.02.2019 na adrese zuzanahorvath70@gmail.com.

12.03.2019 (utorok)
Prezentácia: 8.45 – 9.45
Otvorenie a rokovanie: 10.00 – 12.30
Obed: 12.30 – 13.30
Rokovanie (s prestávkou): 13.30 – 18.00
Večera: 18.30

13.03.2019 (streda)
Raňajky: 07.00 – 09.00
Pokračovanie rokovania: 09.00 – 12.00
Obed: 12.00
Poznámka: časy sú orientačné, môže prísť k časovej zmene počas rokovania

Pozvaní hostia:
Predstavitelia MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, ŠPÚ, MPC, AZUŠ a hostia z Českej republiky a iní.

Organizačné pokyny:
Ubytovanie, stravovanie a rokovanie bude v hoteli DIXON v Banskej Bystrici, Švermova 32.
Prenájom kongresovej sály a stravovanie účastníkov bude hradené z prostriedkov AZUŠ SR. Pokiaľ sa snemu zúčastnia viacerí účastníci z jednej školy, stravné uhradí AZUŠ iba jednému účastníkovi – ďalší účastník uhradí náklady na stravu (45,00 €) na mieste pani Miriam Trgovej.
Záväzné prihlášky na stravovanie s požadovanými údajmi prosím zaslať najneskôr do 22.02. 2019 (piatok) na adresu zuzanahorvath70@gmail.com.

Ubytovanie si účastníci SNEM AZUŠ rezervujú individuálne podľa dostupnosti izieb na tel. čísle recepcia Hotela Dixon : 048/471 78 00
a rezerváciu potvrdia e-mailom: recepcia@dixon.sk heslo: SNEM AZUŠ

Ubytovanie s raňajkami si účastníci uhradia sami v hoteli – hotel poskytuje 20% zľavu.
1-posteľová izba EXECUTIVE – 63€; 1- posteľová izba COMFORT – 70€;
2-posteľová izba EXECUTIVE – 78€; 2- posteľová izba COMFORT – 78€;
3-posteľová izba Suita COMFORT – 100€

Miestny ubytovací poplatok -1.-€ na osobu a noc.
Parkovanie (500 miest) je bezplatné. K dispozícii je široká ponuka voľno-časových aktivít (welnes, masáže….)

www.dixon.sk

Ďakujem za Vašu účasť a zároveň aj podporu Základných umeleckých škôl na Slovensku.

Mgr. Zuzana Horváthová
predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“