Články

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia“ sa uskutoční v dňoch 9. až 11. apríla 2014 v hoteli Crocus na Štrbskom plese. Tešíme sa na stretnutie.

Kvalifikačné štúdium pedagogiky tanca

Štúdium organizuje PF Prešov. Informáciu nájdete na hlavnej stránke MPC – Akreditované vzdelávacie programy pre učiteľov. Pod číslom 371 sa nachádza: Pedagogika tanca pre učiteľov kvalifikačné 1089/2013-KV

Informácia o zvýšení platov zamestnancov školstva od 1.1.2014

zdroj: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Informacia-o-zvyseni-platov-zamestnancov-skolstva-od-1-1-2014.alej V rámci vyjednávania o KZVS pre rok 2014 medzi zástupcami nevýrobných zväzov, zástupcami vlády SR a samosprávy sa dohodlo navýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 16 € do tarifných platov. Kolektívne vyjednávanie nie je ukončené, ešte nie sú dohodnuté ďalšie benefity (pracovný čas, dovolenka, odstupné, odchodné, sociálny fond…). Je predpoklad, že […]

Zasadanie prezídia Európskej únie hudobných škôl v Bratislave

Rokovanie Prezídia Európskej únie hudobných škôl (EMU) v Bratislave a jeho historicky prvé spoločné rokovanie s predstaviteľmi Európskej únie hudobných súťaží pre mládež (EMCY). Prezídium EMU sa každoročne stretáva v prvý marcový víkend, aby sa venovalo príprava programu generálneho snemu EMU, ktorý sa zvoláva pravidelne v priebehu mája. V roku 2013 sa rokovanie Prezídia EMU […]

Referát ZUŠ na konferencii Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien

Slovenské školstvo v období krízy a systémových zmien odborná konferencia 15. 3. 2013 Bratislava Anna Gondášová ZUŠ Jozefa Kresánka Sekcia – Financovanie gondasova@zuskresanka.sk Problémy, ktoré trápia ZUŠ v oblasti financovania Astrakt Financovanie ZUŠ ako originálnych kompetencií obcí priniesli na Slovensku veľmi rozdielne podmienky na činnosť týchto škôl v závislosti od vzťahu starostu, resp. primátora obce a riaditeľa ZUŠ. Preto […]

Správa o činnosti AZUŠ za rok 2012

Tradičný snem AZUŠ SR „EMU Slovakia sa konal v dňoch 13. a 14. apríla 2012 v zariadení SAV v hoteli Academia  – kongresové centrum v Starej Lesnej. Na sneme sa predstavili noví predstavitelia OZPŠaV – predseda Ing. Pavel Ondek a podpredseda a predseda Združenia základného školstva Ing. František Šary. Ministerstvo školstva zastupoval PaedDr. Ján Palkovič a z ŠPÚ bola prítomná Mgr. […]

Medzinárodná spolupráca Asociácie ZUŠ SR

Medzinárodná spolupráca Asociácie ZUŠ SR v roku 2012 37. generálny snem EMU a konferencia „Ciele rozvoja hudobného vzdelávania“ sa uskutočnil v Riccione (Taliansko) v dňoch 15. – 17. mája 2012. Z programu generálneho snemu: programové prehlásenie Prof. Franceska Profuma – ministra školstva Talianska prednáška: Úloha hudobnej kultúry a hudobného vzdelania pri formovaní charakteru mladej generácie  budúcnosti prezentácia materiálu „ Manifesto for […]