Aktuality

Zápisnica zo 14. snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 12. a 13.03.2019, Banská Bystrica

Z Á P I S N I C A zo 14. snemu AZUŠ SR „EMU Slovakia“ 12. a 13. marca 2019, Kongres Hotel DIXON,  Banská Bystrica  Prítomní:  zástupcovia  107 ZUŠ Slovenska 12. marca 2019 PROGRAM: Prezentácia účastníkov. Privítanie a otvorenie snemu. Vystúpenie zástupcov MŠVVaŠ SR, riaditeľky odboru Ingrid Kováčovej a štátneho  zástupcu Jána Palkoviča. Vystúpenie podpredsedníčky OZPŠaV  Ingrid Gamčíkovej. Vystúpenie zástupcu MPC […]

Záväzná prihláška na snem AZUŠ SR 2019

Záväzná prihláška na snem AZUŠ SR 2019 hotel DIXON Banská Bystrica     Meno a priezvisko:   Škola:   Objednávam si stravovanie:   12.03.2019  (utorok) obed : áno – nie   večera : áno – nie   13.03.2019 (streda)  obed: áno – nie   (prosím uviesť špeciálnu stravu)         (vypísať ďalšieho účastníka)   […]

Snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 12. a 13.03.2019 Hotel DIXON, Banská Bystrica

POZVÁNKA pre riaditeľov ZUŠ na snem AZUŠ SR „EMU Slovakia, v dňoch 12. a 13. marca 2019 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici. Návrh programu: • MŠVVaŠ SR – informácie • OZPŠaV – informácie • ŠPÚ – informácie • MPC – informácie • ŠEVT, IZUŠ, RAABE – informácie • AZUŠ a hostia z Českej republiky […]

Členský poplatok do Asociácie ZUŠ

Členský poplatok do Asociácie ZUŠ SR je 50,- € za kalendárny rok   Spôsob úhrady: prevodom na bankový účet Asociácie. číslo účtu v tvare IBAN: SK73 0200 0000 0019 5573 7659 ako variabilný symbol treba uviesť IČO školy   alebo úhrada v hotovosti počas snemu Asociácie ZUŠ SR

Súťaž v kreslení v rámci medzinárodného festivalu Joy of Europe v Belehrade

  V rámci medzinárodného festivalu Joy of Europe v Belehrade sa bude konať súťaž v kreslení pre deti od 4 do 18 rokov, na výber je 15 všeobecne znejúcich tém (kniha, láska, mier a pod.), kresby majú byť odovzdané vo formáte A3. Individuálni súťažiaci môžu zaslať 3 maľby, inštitúcie dohromady 20 kresieb od rôznych autorov. […]