Podpora udržania zamestnanosti ZUŠ

https://www.topky.sk/cl/10/2007397/KORONAVIRUS-Vlada-dnes-rokuje-uz-od-osmej-rana–Prisiel-aj-Sulik–podpory-sa-dockaju-umelecke-skoly

20 MILIÓNOV EUR PRE ZUŠky 🎨

Považujem za dôležité, aby sme okrem klasického vzdelávania podporovali aj rozvoj záujmov, nadania a talentu mladých ľudí. Na to by sme nemali zabúdať ani v tomto období. Nechceme, aby koronakríza a s ňou spojený pokles podielových daní (a teda aj pokles financií idúcich do ZUŠ) ohrozili rozvoj talentu mladých ľudí.

Preto sme dnes na vláde schválili návrh na sanovanie dopadov koronakrízy pre základné umelecké školy 😊 Ide o 20 miliónov eur z eurofondov a cieľom je udržať pracovné miesta v ZUŠ.

Financie môžu žiadať:
🎼 ZUŠ s právnou subjektivitou
🎭 Zriaďovateľ, ak ZUŠ nemá právnu subjektivitu

Príspevok je určený na vykrytie časti hrubej mzdy zamestnanca v objeme do 80 % (maximálne však 1100 eur pri plnom úväzku) za obdobie 3,5 mesiaca. Podmienkou poskytnutia príspevku bude udržanie pracovného miesta 3 mesiace po období, za ktoré sa príspevok poskytuje. Príspevok bude poskytovať miestne príslušný úrad práce.

🎷 Celkovo bude podporených 6 192 zamestnancov na 716 ZUŠ. Podrobnosti, ako žiadať o výzvu a čo s financiami budú čoskoro zverejnené na webe

P.S: Ide o podobný model, ako Prvá pomoc pre materské školy, ktorej cieľom bolo udržať miesta v MŠ. Tam už bolo podporené udržanie pracovných miest na 2 507 MŠ s počtom 22 189 zamestnancov. Celková vyplatená suma je zatiaľ 54 miliónov eur 😊

Ďakujem za podporu a spoluprácu Milan Krajniak