Webináre ŠPÚ pre ZUŠ

Vážení riaditelia, učitelia ZUŠ,

webinár z 18.11.2020 bude spracovaný a zverejnený na webe AZUŠ SR „EMU-Slovakia“. Štátny pedagogický ústav nečakal taký veľký záujem a prisľúbil, že budú pokračovať webináre pre ZUŠ. Cez predsedov krajov som poslala mail, aby ste navrhli témy a samotných aktérov – učiteľov na uskutočnenie webinárov. Budú realizované pre menší okruh učiteľov, aby každý mal príležitosť si ho pozrieť.

vopred ďakujem, že sa prihlásite

Mgr. Zuzana Horváthová, predseda AZUŠ SR „EMU-Slovakia“