Rozhodnutie ministra školstva

Branislav Gröhling
minister
Bratislava 4. decembra 2020
Číslo: 2020/18259:3-A1810
ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
S účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ

 1. obnovuje školské vyučovanie v základných školách v piatom až deviatom ročníku, v stredných školách, v základných umeleckých školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva
  Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID19 pred vstupom do priestorov škôl a
 2. obnovuje prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa bodu 1.
  Ustanovenia rozhodnutia č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 v znení rozhodnutia č. 18259:1-A1810 a rozhodnutia č. 2020/18259-A1810 nie sú týmto rozhodnutím dotknuté. V školách uvedených v bode 1, v ktorých sa neobnoví školské vyučovanie, zabezpečujú riaditelia škôl naďalej
  dištančné vzdelávanie.
  Odôvodnenie:
  Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách, základných umeleckých školách a jazykových školách od 26. októbra 2020 do odvolania. Týmto rozhodnutím sa obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku
  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR.
  Branislav Gröhling
  minister školstva, vedy, výskumu a športu