Články

List OZ PŠaV 14.04.2020

Dnes bol doručený list OZ PŠaV na Slovensku, kde predsedníčka Asociácie ZUŠ SR „EMU-Slovakia“ napísala, ako sa zriaďovatelia na Slovensku správajú k ZUŠ. Odpoveď: Ďakujem, pani predsedníčka,už pred niekoľkými týždňami sme znovu obnovili rozhovory o zjednotení kompetencií. Verím, že sa aspoň vďaka tejto situácii postoj zúčastnených zmení a podarí sa dlhoročné úsilie pretaviť na realitu. […]

List riaditeľom ZUŠ

Vážené riaditeľky a riaditelia ZUŠ,prosím o súčinnosť pri riešení stavu v dnešnej situácii  1. zaslať kladnú aj zápornú informáciu – podnet,  ako sa v dnešnej situácii správa k Vašej ZUŠ zriaďovateľ (oblasť financovania), telefonujete mi viacerí, že zriaďovateľ Vám siahol na mzdové prostriedky, odborový zväz očakáva podnety na túto situáciu, aby mohol konať, sama som odborovému […]

MŠVVaŠ SR podporilo ZUŠ

sme tu…………pomôžme si vzájomne………….zasielajte na adresu asociácie ďalšie možnosti online výuky, budú priebežne zverejňované…….predsa vieme učiť aj v dnešnej situácii………… žiaci našich základných umeleckých škôl nás potrebuje……….. SPOLOČNE TO ZVLÁDNEME

OZNAM

Vážení kolegovia riaditelia,vzhľadom k situácii, v ktorej žijeme a neistote, ktorú zažívame sa na Vás obracia so žiadosťou, aby ste odkázali učiteľom na Vašej škole, že dochádza k presunu termínu Rajeckej hudobnej jari – medzinárodnej interpretačnej súťaži v slovenskej tvorbe na 15. októbra 2020. Uzávierka prihlášok a poplatkov je 6. 10. 2020. Ostatné podmienky ostávajú v platnosti.Veľmi […]

28.marec – DEŇ UČITEĽOV

Vážení pedagogickí ale aj nepedagogickí zamestnanci, všetci tí, ktorí tvoríte umelecké školy, dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom popriala všetko najlepšie k Vášmu sviatku. Sviatok, ktorý ma v našej krajine dlhú tradíciu – je to dátum, kedy sa narodil  jednej z najväčších európskych osobností svojej doby, Ján Amos Komenský. Mnohí vynikáte svojou kreativitou, […]

Učíme na diaľku

Návrh dištančných zdrojov a aktivít pre žiakov Základných umeleckých škôl U Princípy:  má to zmysel                  dá sa to                  má to pridanú hodnotu, napr. zasahuje to do oblastí alebo činností na ktoré nie je počas  bežného vzdelávacieho procesu dostatok času a pritom sú dôležité (nadväznosť na kľúčové kompetencie a vzdelávacie oblasti v RUP […]

COVID -19

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“, webstránka a facebook AZUŠ SR EMU-Slovakia Vám bude k dispozícií pre preklenutie tohto obdobia. Pevne veríme, že ste zdraví a spoločným zodpovedným prístupom zvládneme túto situáciu. Sme veľmi radi, že z rôznych kútov Slovenska prichádza pomoc pre druhých na možnosti realizácie vyučovania prostredníctvom rôznych dištančných úloh. Podeľme sa spoločne o […]

Dôležitý oznam

Vážení členovia AZUŠ SR EMU-Slovakia, z dôvodu zváženia aktuálnej situácie ruším snem AZUŠ SR EMU-Slovakia v Banskej Bystrici v dňoch 10.až 12.3.2020, budem Vás informovať o zmene termínu. ďakujem za pochopenie Zuzana Horváthová

Program 15. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 10.- 12.03.2020 Kongres hotel DIXON, Banská Bystrica

10.03.2020 (utorok)           13.00 – 16.00 hod.     stretnutie jednotlivých krajov s predsedami 16.30 – 18.00 hod.     stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ 11.03.2020 (streda)            8.30 – 9.55  Prezentácia účastníkov 8.30  – 10.00 – hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja v priestoroch Kongres Hotel DIXON 10.00 – 10.15  hudobný vstup ZUŠ z Banskobystrického kraja privítanie, organizačné pokyny, voľba návrhovej komisie, zapisovateľov a  […]