POZVÁNKA

POZVÁNKA

Vážené panie riaditeľky, vážení páni riaditelia,

dovolím si Vám poslať Plagát na koncert vojenských hudieb a žiakov konzervatórií, ktorý sa uskutoční dňa 28. septembra 2022 o 17.00 hod. v koncertnej sieni Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prosím o registráciu na koncert prostredníctvom emailu: boris.hokina@mil.sk, prostredníctvom registračného formuláru TU:     koncert v SRo    alebo prostredníctvom QR kódu na plagáte do 14. septembra 2022.

ĎAKUJEM

Teším sa na Vašu účasť.

S pozdravom

major Mgr. Boris HOKINA

Inšpektor vojenských hudieb – hlavný dirigent

Pozvánka

Vážené dámy,

vážení páni,

v mene dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU prof. Mgr. art. Iriny Čiernikovej, ArtD., Vás srdečne pozývame na FINÁLOVÝ KONCERT  tretieho súťažného kola MEDZINÁRODNEJ HUSĽOVEJ SÚŤAŽE NA VYSOKEJ ŠKOLE MÚZICKÝCH UMENÍ V BRATISLAVE, ktorý  sa uskutoční v stredu 14. septembra 2022 o 19:00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Spoluúčinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Diriguje Konstantin Ilievsky.

Na medzinárodnú husľovú súťaž sa prehlásilo 68 súťažiacich z 26 krajín sveta. Veríme, že sa budete môcť osobne zúčastniť tohto jedinečného koncertu.

V prípade záujmu Vás prosíme o potvrdenie účasti do 12. septembra 2022 na e-mail info-htf@vsmu.sk

Kompletné informácie o Medzinárodnej husľovej súťaži, ktorá sa koná v termíne 8. – 14. septembra 2022 v Bratislave, nájdete na www.vsmu.sk/htf alebo na profile na sociálnej sieti Facebook International Music Competitions VŠMU.

S pozdravom

Hudobná a tanečná fakulta VŠMU v Bratislave

Facebook: Hudobná a tanečná fakulta

Instagram: Htf Všmu

Mobil: 0905 403032

Vopred ďakujeme, že vyplníte

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXaTTJAiFEa-DtCeByYOGEij5ggPWpEeU0WBqKeSU90tQKJA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ podporí protest OZPŠaV SR

list_asociaciam_riaditelom.pdf

VEC: Podpora protestu
V rámci dobrej spolupráce a vašej ochoty riešiť problémy v školstve vás oslovujeme pre podporu pri zabezpečovaní účasti vašich zamestnancov na protestnom zhromaždení.
Protestné zhromaždenie sa uskutoční 15. júna 2022 o 13.30 hod. na Námestí SNP v Bratislave s následným pochodom pred NR SR Cieľom protestu je vyzvať vládu SR a poslancov NR SR, aby rozhodli o zvýšení financií pre školstvo.
Poukazujeme nato, že je potrebné zlepšiť pracovné podmienky vrátane zvýšenia platov o 10 % pre všetkých zamestnancov školstva od 1. júla 2022, že minimálna mzda na Slovensku v hrubom od 1. januára 2022 je 646 eur a tarifný plat mnohých nepedagogických zamestnancov
je pod úrovňou minimálnej mzdy.
Zdôrazňujeme, že z dôvodu navýšenia cien energií a s tým súvisiacej rastúcej inflácie hrozí finančný kolaps všetkým typom škôl a školských zariadení.
Upozorňujeme vládu SR a poslancov NR SR, aby sa školstvo pre nich stalo reálnou prioritou.
Nestačí programové vyhlásenie vlády, v ktorom sú iba všeobecné slová o školstve. Je potrebné, aby deti v materských školách, žiaci v základných a stredných školách a študenti na vysokých školách mali zabezpečené čo najkvalitnejšie podmienky na vzdelávanie. Aby školstvo
prosperovalo a bolo kvalitné musia mať dobre vytvorené podmienky pedagogickí a odborní zamestnanci, učitelia vysokých škôl, zamestnanci vo vede, ale aj nepedagogickí zamestnanci, bez ktorých školy nemôžu existovať.
Predpokladám, že na týchto slovách a argumentoch sa zhodneme, zhodneme sa aj na tom, že školstvo potrebuje viac financií.
Ak sa rozhodnete podporiť protestné zhromaždenie zamestnancov školstva odporúčame vám poskytnúť zamestnancom na účel účasti na protestnom zhromaždení pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 141 ods. 3 písmeno b/ Zákonníka práce.


Ďakujem za spoluprácu

Ing. Pavel Ondek
predseda OZ PŠaV na Slovensku

Nové znenie 163/2022 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/163/vyhlasene_znenie.html

POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXIII. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha GodinaIUVENTUS CANTI VRÁBLE 13. – 17. jún 2022

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny, súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

Tlačová správa

https://www.ta3.com/clanok/234926/asociacia-zakladnych-umeleckych-skol-chce-presadit-zmenu-financovania-zus

https://www.tasr.sk/ots/ots-uznesenie-z-xv-riadneho-snemu-azu/30281-clanok.html

XX. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

26.-27.mája 2022 Rajecké Teplice

informácie o festivale na tento rok, sú na tomto linku

https://sites.google.com/site/euromusette/

Vyhláška o pedagogickej dokumentácii s účinnosťou od 15.03.2022

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2022/68/vyhlasene_znenie.html