POZVÁNKA

Prehľad správ EMU #1/2023

Kliknite SEM pre zobrazenie najnovších správ z European music school union.

POZVÁNKA na tvorivé dielne Združenia dychových hudieb Slovenska

POZVÁNKA Príbeh hudby

XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,

nasledujúci XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ sa uskutoční od 18.3.2024 do 20.3.2024 v Bratislave v hoteli SOREA REGIA.

Všetky informácie spojené so snemom Vám budú zaslané v pozvánke.

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Pomoc pre ZUŠ Banská Štiavnica

Živel zničil niektoré triedy a mnoho vybavenia. Napriek tejto strašnej katastrofe sa nám za nezištnej pomoci SVP, mesta, vojakov, hasičov, policajtov, firiem, dobrovoľníkov a najmä „našich“ rodičov podarilo celú školu premiestniť do náhradných priestorov bývalého sídla Svp, kde budeme môcť pokračovať vo výučbe.

Za takúto úžasnú pomoc Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME❤️

Aj naďalej nám môžete pomáhať formou darovania 2% z dane:https://zusbanskastiavnica.edupage.org/…/oz-priatelia…

alebo priamym finančným darom na účet OZ Priatelia banskoštiavnickej ZUŠ:IBAN: SK59 5600 0000 0009 9969 8001alebo prostredníctvom platformy Donio:https://www.donio.sk/…/zus-v-banskej-stiavnici-po…

Ďakujeme! 🙏kolektív ZUŠ

POZVÁNKA

Milí priatelia akordeónu!

XXI. medzinárodný festival akordeonistov

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO

sa uskutoční 25.-26.mája 2023 v Rajeckých Tepliciach

Pokyny a prihlášky nájdete nižšie.

V prípade otázok volajte, mailujte.

S pozdravom

Marián Veselický

kultúra Rajecké Teplice

041/509 9068

https://sites.google.com/site/euromusette/

Vistula Sounds Festival 2023

Pozývame Vás na Vistula Sounds Festival a súťaž v meste Chiechocinek v Poľsku.

Vistula Sounds spája rôzne aspekty hudby, vydelávania a kultúry. Organizuje 2 piesňové súťaže (medzinárodnú a poľskú), 3 koncerty, 2 majstrovské kurzy medzinárodných porotcov, 2 kultúrne výmenné stretnutia a 3 miestne a regionálne výlety propagujúce mesto Ciechocinek a región Kuyavia v Poľsku.

Cieľom Vistula Sounds Festival je propagovat Poľsko a jeho kultúrne dedičstvo a tradície medzi mladšou generáciou poľských a medzinárodných súťažiacich a hostí.

Prihlášku môžete podať do 1. mája 2023 na tomto LINKU

PROGRAM

UBYTOVANIE

LECKÉ SPOJENIE

ORGANIZAČNÉ POKYNY

PRAVIDLÁ A POKYNY

POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXIV. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI VRÁBLE 24. – 28. apríl 2023

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny, súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

EMU Webinár: Cooperation among Arts

Webinár o spolupráci v umení bude EMU organizovať 10. a 11. februára 2023. Registrácia na webinár prebieha do štvrtka tohto týždňa.

Všetky informácie k webináru nájdete na tomto LINKU

Registrácia

Program

Informácie o prednášajúcich