Snem AZUŠ SR v dňoch 6. a 7. apríla 2017

 

Snem AZUŠ SR „EMU Slovakia sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2017

 

 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici.

 

 Program:

 

Aktuálne informácie z MŠVVaŠ SR;

Informácie z OZPŠaV;

Správa o činnosti a hospodárení AZUŠ;

Návrh na zmenu stanov AZUŠ SR;

Rôzne;

 

Priestor pre diskusiu bude po odznení jednotlivých tém.

 

 6.4.2017 (štvrtok)                                        

Prezentácia:                            11:00 – 12.30

Obed:                                     12.00 – 13.00

 

Rokovanie (s prestávkou):     13:00 – 18.00

 

Večera:                                   18.30  h.

 

 7. 4. 2017 (piatok)

 

Raňajky:                                 08.00 – 09.00

 

Pokračovanie rokovania:        09.00 – 12.00

 

Obed:                                     12.00 h

 

Pozvaní hostia:

 

Predstavitelia MŠVVaŠ SR, ŠPÚ, OZPŠaV, poslanci NR SR a iní.