Články

ZUŠ a OZPŠaV SR

ROKOVANIE S PARTNERSKÝMI ORGANIZÁCIAMI – DEKLARÁCIA 2023 DÁTUM UVEREJNENIA: 13. 9. 2023ČAS: 13:45KATEGÓRIE: ZVÄZ Dňa 12.9. sa na pôde Odborového zväzu školstva uskutočnilo rokovanie zástupcov zväzu a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v regionálnom a vysokom školstve. Naše pozvanie prijali zástupcovia Slovenskej rektorskej konferencie, Rady vysokých škôl SR, Klubu dekanov fakúlt VŠ SR, Združenia základných škôl […]

XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“, nasledujúci XVII. riadny snem AZUŠ SR „EMU-Slovakia“ sa uskutoční od 18.3.2024 do 20.3.2024 v Bratislave v hoteli SOREA REGIA. Všetky informácie spojené so snemom Vám budú zaslané v pozvánke. Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Pomoc pre ZUŠ Banská Štiavnica

Živel zničil niektoré triedy a mnoho vybavenia. Napriek tejto strašnej katastrofe sa nám za nezištnej pomoci SVP, mesta, vojakov, hasičov, policajtov, firiem, dobrovoľníkov a najmä „našich“ rodičov podarilo celú školu premiestniť do náhradných priestorov bývalého sídla Svp, kde budeme môcť pokračovať vo výučbe. Za takúto úžasnú pomoc Vám všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME Aj naďalej nám […]