POZVÁNKA

pre členov AZUŠ SR „EMU Slovakia“,

v dňoch 19. až 21. marec 2024 v hoteli SOREA REGIA v Bratislave.

Program:

19.03.2024 (utorok)

15:00 hod.                              Stretnutie predsedníctva AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

17:00 hod.                              Stretnutie krajov (podľa pokynov predsedov)

20.03.2024 (streda)

8:00 – 9:20 hod.                     Registrácia                              .

9:30 – 12:00 hod.                   Rokovanie

12:00 – 13:20 hod.                 Obed  

13:30 – 15:30 hod.                 Rokovanie

15:30 – 16:00 hod.                 Coffee break

16:00 – 17:30 hod.                 Rokovanie

17:30 – 18:30 hod.                 Diskusia

18:30 hod.                              Večera                                    .

21.03.2024 (štvrtok)

8:00 – 9:00 hod.                     Raňajky                                 

9:00 – 10:30 hod.                   Rokovanie

            Témy riaditeľov a diskusia

Správa o hospodárení AZUŠ za rok 2023

                                               Správa dozornej rady

                                               Návrh termínu a miesta konania ďalšieho snemu

10:30 – 10:50 hod                  Coffee break                          

10:50 – 12:00 hod                  Rokovanie: návrhová komisia – návrh uznesenia

                                               Uznesenie z 16. riadneho snemu AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

12:00 hod.                              Obed

Pozvaní hostia:

MŠVVaŠ SR, OZPŠaV, Únia miest Slovenska, ZMOS, NIVAM, predstavitelia stredných a vysokých škôl, prezident AZUŠ ČR a iní hostia

Organizačné pokyny:

Záväznú prihlášku prosíme vyplniť v nasledujúcom formulári do 29.02.2024

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-tih5oDb7DU9j2sJx7n8DIkRTFxTxjHW6cSGxSsRGtbGJsA/viewform?usp=sf_link

Ubytovanie, stravovanie a rokovanie prebieha v hoteli SOREA Regia Bratislava,  Kráľovské údolie 6.

Prenájom kongresovej sály a stravovanie účastníkov dňa 20.03.2024 a 21.03.2024 bude hradené jednému účastníkovi z jednej školy z prostriedkov AZUŠ SR. 

Pokiaľ sa snemu zúčastnia viacerí účastníci z jednej školy, každý ďalší účastník si náklady na stravu hradí sám podľa prihlášky vo formulári. Prihláška bude zaregistrovaná po vložení dokladu o úhrade stravy.

Stravu je možné stornovať do 7.3.2024 s vrátením poplatku. Pri odhlásení stravy po uvedenom termíne sa poplatok nevracia.

Stravu prosíme uhradiť na číslo účtu: SK73 0200 0000 0019 5573 7659  

Variabilný symbol: IČO školy

Informácia pre prijímateľa: Strava snem meno účastníka

Cena stravy:

raňajky: 10,-€

obed: 22,- €

večera: 22,-€

Ubytovanie si každý účastník hradí sám. V prípade preukázania  sa na recepcii preukazom o členstve  Odborového zväzu školstva vzniká nárok na 20% zľavu z ubytovania.

osoba v jednolôžkovej izbe 99,- € – 20 % = 79,

osoba v dvojlôžkovej izbe 104,-€ – 20% = 83,20 € / 2 = 41,60 €

daň z ubytovania 3,50 €/osoba/noc

K dispozícií je bezplatne 50 parkovacích miest na stráženom parkovisku.

Ubytovanie si účastníci snemu rezervujú individuálne najneskôr do 29.2.2024 na tel. čísle +421 2 3211 2870 alebo E-mail regia@sorea.sk. Pri rezervácií je potrebné uviesť, že sa jedná o účasť na sneme AZUŠ SR. Kapacity hotela sú rezervované pre tento účel do 29.2.2024 Bližšie informácie: https://www.sorea.sk/bratislava/hotel-sorea-regia