Vistula Sounds Festival 2023

Pozývame Vás na Vistula Sounds Festival a súťaž v meste Chiechocinek v Poľsku.

Vistula Sounds spája rôzne aspekty hudby, vydelávania a kultúry. Organizuje 2 piesňové súťaže (medzinárodnú a poľskú), 3 koncerty, 2 majstrovské kurzy medzinárodných porotcov, 2 kultúrne výmenné stretnutia a 3 miestne a regionálne výlety propagujúce mesto Ciechocinek a región Kuyavia v Poľsku.

Cieľom Vistula Sounds Festival je propagovat Poľsko a jeho kultúrne dedičstvo a tradície medzi mladšou generáciou poľských a medzinárodných súťažiacich a hostí.

Prihlášku môžete podať do 1. mája 2023 na tomto LINKU

PROGRAM

UBYTOVANIE

LECKÉ SPOJENIE

ORGANIZAČNÉ POKYNY

PRAVIDLÁ A POKYNY

POZVÁNKA

Pozývame Vás na XXIV. Medzinárodnú spevácku súťaž Imricha Godina

IUVENTUS CANTI VRÁBLE 24. – 28. apríl 2023

Vekové kategórie, súťažný repertoár, ceny, súťažný poriadok, program, prihlášku a ďalšie informácie nájdete na stránke: www.iuventuscanti.com

EMU Webinár: Cooperation among Arts

Webinár o spolupráci v umení bude EMU organizovať 10. a 11. februára 2023. Registrácia na webinár prebieha do štvrtka tohto týždňa.

Všetky informácie k webináru nájdete na tomto LINKU

Registrácia

Program

Informácie o prednášajúcich

Dôležitá informácia pre členov AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

Vážení členovia AZUŠ SR „EMU-Slovakia“,

snem, ktorý bol naplánovaný od 17.4.2023 do 19.4.2023 v Spišskej Novej Vsi sa uskutoční v rovnakom termíne v Bratislave v hoteli SOREA REGIA.

Všetky informácie spojené so snemom Vám budú zaslané v pozvánke.

Predsedníctvo AZUŠ SR „EMU-Slovakia“

MusiColours – European Youth Music Festival

V priložených linkoch nájdete pozvánku na MusiColours festival, ktorý sa bude konať vo Veszprém v Maďarsku 27. až 31. mája 2023.

MusiColours Festival Invitation Link

MusiColours Festival Invitation

Detská mapa sveta

Dobrý deň,
uvedená súťaž by mohla členov Vašej asociáce zaujať – vedeli by ste prosím zdieľať na Vašich stránkach / sociálnych sieťach? 
tlačová správa: http://www.geography.sav.sk/detska-mapa-sveta-2023-vyhlasenie/

tlačová správa – SAV: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10836

kampaň facebook: https://www.facebook.com/detskamapasveta

príspevok vhodný na zdieľanie:

Vizuál podľa potreby nájdete v prílohe.
Ďakujeme!
S pozdravom

Mgr. Tomáš Goga, PhD.
—————————–Institute of Geography, Slovak Academy of Sciences
Department of Geoinformatics

Vážení přátelé, dobrý den,

přijměte pozvání k účasti na Mezinárodní Novákově klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou, která je plánována na 19. – 21. května 2023.

* V příloze naleznete propozice MNKS. Přikládám rovněž propozice v angličtině pro případné použití, pokud máte kontakty v zahraničí a zájem šířit o Novákově tvorbě povědomí též mezi cizinci. (Budeme vděčni).

* Posílám také propozice nově ustavené klavírní Soutěže o nejlepší interpretaci francouzské hudby, která proběhne v Kamenici nad Lipou ve čtvrtek 18. května 2023.
S přáním klidného adventu a krásných vánoc

Dr. Ludmila Peřinová – ředitelka soutěžní sekce Ústavu pro propagaci díla a odkazu V. Nováka, tajemnice soutěže francouzské hudby.

https://www.vitezslavnovak.cz/

XXIV° International Piano Competition of Friuli Venezia Giulia.

invites you to participate in the

XXIV° International Piano Competition of Friuli Venezia Giulia.

The XXIV° edition of the International Piano Competition will take place in Sacile in two phases, between 2023 and 2024:

1° Phase: from 2nd to 6th May 2023 (1st and 2nd round)

2° Phase: from 30th April to 3rd May 2024 (3rd round solo and with orchestra)

SPECIAL PRIZE “WORLD ACADEMY”

€ 2.000,00 and a Certificate.

Reserved for the Academy or Conservatory or any other high education center.

A scholarship will be awarded to the center that will participate in the contest  with  at least 5 actual competitors and at least  one competitor admitted to the second trial, excluding CEI countries.

The best placement is worth the award of the prize. 

HOW TO: to participate as Academy or Conservatory or any other high education center is necessary that at least 5 students choose to participate. Each student must fill in the  participation’s form, attach all the required documents and send no later than 06th March 2023 to office@pianofvg.eu – competition@pianofvg.eu

DEADLINE FOR APPLICATION: 06th March 2023

AGE LIMIT: 32 years

TOTAL PRIZE TO BE AWARDED: 34.000€, concert tour and recording

Any other information regarding the Competition: https://www.pianofvg.eu/en/competition-2023-24/


Associazione Piano FVG

SEDE LEGALE
Via Carducci, 18 – 33077 Sacile (PN) – IT
SEDE OPERATIVA
Campo Marzio, 6/I Condominio Corte Pelizza –  Sacile (PN) – IT

M. competition@pianofvg.eu
T. +39 0434 088775 – +39 392 3293266
www.pianofvg.eu

Dotazník pre riaditeľov ZUŠ

Pozývam vás vyplniť formulár:
Dotazník pripravenosti absolventa Konzervatória na vedenie VVP ZUŠ v predmete Hra na zobcovej flaute 
Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ.
Dovoľujem si Vás poprosiť o spoluprácu.

Konzervatórium Bratislava bolo oslovené poverenými pracovníkmi Ministerstva školstva spolupracovať pri návrhu na zlepšenie obsahovej náplne predmetov týkajúcich sa prípravy našich absolventov na pracovný trh (ako učiteľ ZUŠ). Na základe toho Vás prosíme o spoluprácu a odpoveď na nasledujúci dotazník.

Vaše odpovede a návrhy budú vyhodnotené anonymne a budú tvoriť prílohovú časť dokumentu k prebiehajúcemu výskumu (tzv. dôkazy). O túto oblasť sa bude opierať návrh na aktualizáciu a modernizáciu obsahu vyučovania na Konzervatóriu (konkrétne v dychovom odbore) reagujúci na požiadavky pracovného trhu.
Samotný dokument bude predložený Ministerstvu a jeho povereným pracovníkom, ktorí, ako nás oboznámili, majú záujem o naše a vaše postrehy. 
Emailová adresa, ktorú poskytujete, slúži iba ako spätná väzba pre Vás, kde bude zaslaná kópia Vašich odpovedí, v prípadne, že by ste odpovede chceli zmeniť. Dovolím si Vás informovať, že dotazník je potrebné vyhodnotiť do 17.11. Ďakujem za pochopenie.
Veľmi si vážim Váš čas, ktorý strávite vypĺňaním odpovedí a verím, že spoločnými silami vytvoríme dobrú vec.
V príprade akýchkoľvek otázok, postrehov, či nezrovnalostí ma neváhajte kontaktovať na martina.liskova@konzervatorium.sk alebo na čísle 0904488730. Taktiež ma kontaktujte aj v prípade, ak by ste mali záujem o celý dokument.

S pozdravom a prianím všetkého dobrého
Mgr.art. Martina Lišková – KamenskáKonzervatórium Bratislav
VYPLNIŤ FORMULÁR

Súťaže rok 2022/2023

Zverejňujeme kalendár súťaží organizovaných základnými umeleckými školami na Slovensku.

Kalendár súťaží hudobný odbor

Kalendár súťaží výtvarný odbor

Kalendár súťaží tanečný odbor

Kalendár súťaží literárno – dramatický odbor