Činnosť Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU-Slovakia“ v roku 2016.